Jokaisella ammatillisen koulutuksen opiskelijalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukea ja ohjausta opintoihinsa. Oppilaitos voi järjestää opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja (OPVA-opinnot), joiden avulla opiskelija vahvistaa taitojaan. Opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja voidaan järjestää esimerkiksi matematiikassa, suomen kielessä, tietotekniikassa tai vieraissa kielissä. Lisäksi opiskelijaa voidaan tukea opiskelutaitojen tai elämänhallinnan kehittämisessä. Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden mukaisesti. 

OPVA haltuun – Framåt med SSS hankkeen tavoitteena on OPVA-opintojen parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattaminen. 

Toiminnan lopputuloksena OPVA-opintojen toteuttaminen yhtenäistyy valtakunnallisesti, ja toteutusten tarjonnassa yhdenvertaisuus paranee olennaisesti. Hankkeessa luodaan OPVA-opintojen järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Koulutuskokonaisuus julkaistaan Aoe.fi -sivustolla. 

Hankeverkoston muodostaa 63 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Turun kaupunki toimii hallinnoijana ja koordinaattorina. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö (strategiarahoitus) ja se kestää vuoden 2023 loppuun.

Hankkeen organisaatiokaavio:

Hankeorganisaatiokuva sisältää kuvauksen ohjausryhmän, projektiryhmän, hallinnon, ruotsinkielisen koordinaation sekä teemaryhmien välisistä suhteista. Kuvasta käy ilmi teemaryhmien sisältö sekä vastuuorganisaatio. Siinä on avattu ydin- ja osallistujaryhmäläisen roolit.

 

 

Hankkeen toteuttajaorganisaatiot: 

Axxell Utbildning Ab

Careeria

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä / Saimaan ammattiopisto Sampo

Etelä-Savon Koulutus Oy

Haapaveden opisto

Helsingin kaupunki / Stadin AO

Helsingin Maalariammattikoulu

Hyria koulutus Oy

Hämeen ammatti-instituutti Oy

Itä-Karjalan Kansanopistoseura r.y.

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU

Jyväskylän kristillinen opisto

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos / Kainuun ammattiopisto

Kanneljärven Opisto

Karstulan Evankelinen Opisto

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä KPEDU

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Kirkkopalvelut ry

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Koulutuskeskus Salpaus – kuntayhtymä

Koulutuskuntayhtymä Brahe

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Kouvolan Ammattiopisto Oy, Eduko

KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Länsirannikon koulutus Oy WinNova

Marttayhdistysten liitto ry / Oulun Palvelualan Opisto

Peimarin koulutuskuntayhtymä / Ammattiopisto Livia

Perho Liiketalousopisto Oy

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu

Raision seudun koulutuskuntayhtymä

Raudaskylän Kristillinen Opisto

Rovalan Setlementti ry

Salon seudun koulutuskuntayhtymä

SASKY koulutuskuntayhtymä

Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu

Savon koulutuskuntayhtymä

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

Suomen Diakoniaopisto

Suomen yrittäjäopisto

Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (Prakticum)

AEL-Amiedu Oy

Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr

Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Tohtori Matthias Ingmanin säätiö

Turun AKK

Turun kaupunki/Turun ammatti-instituutti

Työtehoseura ry

Vaasan kaupunki / Vamia

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

Vantaan kaupunki, Vantaan ammattiopisto Varia

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Yrkesakademin i Österbotten

Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky / POKE