Materiaalia mediakasvatusviikolle

8. – 14.2.2016 vietetään Mediataitoviikkoa, joka on mediakasvatuksen kansallinen teemaviikko. Mediataitoviikon tavoitteena on edistää lasten ja nuorten mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten taitoja suunnitella ja toteuttaa mediakasvatusta. Mediataitoviikon aikana lukuisat eri toimijat järjestävät monenlaisia kampanjoita ja toimintaa mediakasvatuksen tiimoilta.

Helsingin varhaiskasvatusviraston hanke Oivalluksia eskarista! – monilukutaitoa ja mobiilia oppimista edistämässä, on työstänyt yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa Sävyisästi yhdessä -materiaalin vuorovaikutustaitojen ja mediailmaisun toiminnalliseen tutkimiseen pienten lasten kanssa. Materiaali tarjoaa mahdollisuuden tutkia ja pohtia lasten kanssa kehollisuuteen ja vuorovaikutukseen liittyviä asioita. Jo pienten lasten kanssa voidaan tutkia ja tunnistaa vuorovaikutuksen ja viestinnän monia muotoja – lähtien ilmeistä, eleistä ja erityisesti pienelle lapselle niin tärkeästi kosketuksesta.

AV-arkin tuottama varhaiskasvatuksen opetuspaketti ”Mikä on totta? Faktaa vai fiktiota” sisältää kirjallisen materiaalin. Materiaali on maksuton.

Aikakausmedian Omppu -oravan ja Jätski- jäniksen Lehtiretket on varhaiskasvattajille suunnattu materiaali, joka johdattaa päiväkoti-ikäiset lapset kymmenelle erilaiselle lehtiretkelle. Lehtiretket ovat lyhyitä teemoitettuja mediakasvatustuokioita varhaiskasvatukseen. Jokainen lehtiretki sisältää lapsen ja aikuisen välistä keskustelua, konkreettisen aikakausilehtitehtävän sekä leikki-idean aiheen jatkokäsittelyä varten.

Meidän jutusta tuttu -toimintamallissa tutustutaan pienten lasten kanssa videokuvaamiseen leikillisten kokeilujen avulla. Itse tehdyillä videoilla voidaan esimerkiksi esitellä eskarin arkea uusille tulokkaille tai jakaa kokemuksia kodin ja päiväkodin tai eskarin ja ekaluokan välillä. Toimintamallin tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia kertomaan tärkeistä jutuistaan, kokeilemaan ja tekemään itse. Toiminnan kautta harjoitellaan myös kuuntelemaan ja katsomaan toisten lasten kertomuksia. Oman tekemisen ja yhteisen tuottamisen kautta opitaan medialukutaitoa, tullaan tutuiksi tekniikan kanssa sekä harjoitellaan itseilmaisua ja vuorovaikutustaitoja.

Mediakeskus Metkan tuottamat Noin kymmenen askelta –materiaalit ovat suunnattu alle 8-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen, mutta ovat sovellettavissa vanhemmillekin lapsille. Muun muassa elokuvaan, mainoksiin, peleihin, mediavanhemmuuteen, turvalliseen median käyttöön, ääneen ja satuihin kurkistava materiaali on tarkoitettu lasten kasvattajille ja vanhemmille. Sivustolta löytyy myös mm. videobloggausmateriaalia vinkkeineen, mainosetsivät-oppimateriaali sekä paljon muuta.