Oppilaan tuki

Tukiopetus

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, annetaan tukiopetusta. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvät haasteet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan.

Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle voi tehdä opettaja, oppilas tai huoltaja. Tukiopetuksen järjestämisestä sovitaan aina yhdessä huoltajan kanssa.

Tukiopetuksella voidaan vastata myös poissaoloista johtuviin tuen tarpeisiin tai sitä voidaan antaa myös ennakoivasti. Tukiopetuksen toteuttamiseksi voidaan käyttää erilaisia joustavia ryhmittelyjä ja järjestelyjä. Tukiopetusta tulee järjestää suunnitelmallisesti sekä niin usein kuin on tarpeen.

Osa-aikainen erityisopetus

Luostarivuoren koulussa osa-aikainen erityisopetus on laaja-alaista ja se kohdennetaan oppilaille, joilla on kielellisiä, matemaattisia tai yksittäisen oppiaineen vaikeuksia. Laaja-alaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin ja jaksoin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Sitä annetaan pääsääntöisesti muun opetuksen ohessa.

Laaja-alaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla ja tuen muodot suunnitellaan yhteistyössä opettajien, oppilaan ja huoltajien kanssa.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki | Turku.fi

Oppilashuolto

Opiskeluhuolto (psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuolto) | Turku.fi

Yhteisöllinen oppilashuolto | Turku.fi

Yksilökohtainen oppilashuolto | Turku.fi