Koulun ja kodin välinen yhteistyö

Vanhempainyhdistykset

Luostarivuoren alakoulussa toimii kolme vanhempainyhdistystä: Martin koulun vanhempainyhdistys, Turun kielikylpyvanhemmat ry sekä Kerttulin vanhempainyhdistys. Vanhempainyhdistykset pyrkivät omalta osaltaan lisäämään kotien ja koulun yhteistyötä.

Martin koulun vanhempainyhdistys perustettiin keväällä 1997 lasten, vanhempien ja koulun välisen yhteistyön kehittämiseksi. Yhdistyksen tarkoituksena on edellä mainitun lisäksi tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksenä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään. Vanhempainyhdistyksen tavoitteena on myös tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä ja toimia oppilaiden yhteistyöelimenä. Erilaiset tapahtumat ja kampanjat kuuluvat myös yhdistyksen toimintaan.

Turun kielikylpyvanhemmat ry tukee kaikin tavoin kielikylpytoimintaa ja pyrkii osaltaan aloitteiden tekijäksi niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

YHTEYSTIEDOT:
Martin koulun vanhempainyhdistys
puheenjohtaja Petri Salmela                                      petri.salmela@iki.fi

https://martinvanhis.github.io/

Turun kielikylpyvanhemmat ry
puheenjohtaja Tiina Murto
tiina.murto@turkuamk.fi

http://turunkielikylpy.fi

Kerttulin vanhempainyhdistys
puheenjohtaja Minna-Stiina Saaristo-Vellinki
minna.saaristo@gmail.com