Lähikoululuokat 1-6

Oppilaaksi ottaminen 1. luokalle

Luostarivuoren koululla on yhteinen oppilaaksiottoalue Topeliuksen ja Puolalan koulujen kanssa syksystä 2021 alkaen. Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä oppilas voidaan ilmoittaa mihin tahansa oman oppilasalueen kouluista.

Oppilaaksi ottaminen Luostarivuoren kouluun tapahtuu seuraavasti:

  1. Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan Wilmassa tammikuussa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta.
  2. Huoltajat voivat esittää toiveen lapsen lähikoulupaikasta kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.
    • Lapsen lopullinen koulupaikka voi kuitenkin olla oman oppilaaksiottoalueen sisällä jokin muu kuin se, johon lapsi ilmoitetaan, mikäli tulevia oppilaita joudutaan tasaamaan alueen koulujen kesken.
  3. Ryhmien muodostaminen lähiluokille ja ruotsin kielikylpyluokalle (erillinen haku) kieliluokkatestin tulosten perusteella.
  4. Päätös koulupaikasta näkyy Wilmassa maaliskuussa. Siinä tapauksessa, että huoltaja ei ole antanut suostumusta sähköiseen tiedoksiantoon tai huoltajalla ei ole Wilma-tunnusta, päätös lähetetään kotiin postissa.

Oppilasvalinta lähikoululuokalle

  1. ensisijaisesti oman oppilasalueen hakijat asuinosoitteen mukaisessa järjestyksessä
  2. toissijaisesti hakijat omalta yhteistyöalueelta (etelä) ottaen huomioon koulumatkan pituus
  3. muualla Turussa asuvat ottaen huomioon koulumatkan pituus
  4. vieraskuntalaiset

Lähikoululuokalla on mahdollisuus valita opiskeltavaksi A1-kieleksi englanti tai ruotsi.

Lisätietoja:

apulaisrehtori Juha Mäenpää, 044 907 4631

juha.maenpaa@edu.turku.fi