Oppilaskunta

Oppilaskunnan hallitus on demokraattisesti valittu toimielin, joka edustaa kaikkia koulun oppilaita.

Martin koulun oppilaskunnan hallitus valitaan jokaisen lukuvuoden tammikuussa äänestämällä jokaiselta luokalta yksi edustaja.  Oppilaskunta pitää järjestäytymiskokouksen, jolloin valeissa valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, sekä tiedottaja.

Kaikki oppilaat ovat oppilaskunnan ja kouluyhteisön yhtä tärkeitä jäseniä, ja jokaisella on oikeus vaikuttaa. Oppilaskunnan kautta oppilaiden on mahdollista saada äänensä kuuluviin heitä koskevissa asioissa ja vaikuttaa kouluyhteisönsä kehittämiseen. Oppilaskunta edistää niin oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kuin vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikkien kouluyhteisön jäsenten välillä.

Martin koulun oppilaskunnan ohjaavat opettajat lukuvuonna 2023- 2024 ovat Tiina Ruohomäki ja Petra Niemi