KUVATAIDELUOKAT

Kuvataideluokkatoiminta alkoi Luostarivuoren koulun Martin yksikössä – silloisessa Martin koulussa – alueellisesti rajattuna kokeiluna syksyllä 1989. Vuonna 1993 toiminta vakinaistettiin ja sittemmin sen oppilasalueena on ollut koko Turun kaupunki. Luokille on hakeutunut oppilaita myös lähikunnista.

Kuvataideluokalla kuvataiteen opiskelun tavoitteena on:

  • antaa kuvataiteellisesti lahjakkaille oppilaille mahdollisuus perehtyä monipuolisesti kuvataiteen eri alueisiin
  • taiteellisen, luovan persoonallisen ilmaisun kehittäminen
  • herättää oppilaissa elävä kiinnostus kuvataiteiden, valokuvan ja elokuvan maailmaan
  • kehittää katsomisen ja näkemisen taitoa sekä kykyä ilmaista itseään kuvallisesti
  • ymmärtää näköhavaintoon perustuvaa viestintää
  • antaa yksilöllistä ja oppilaan persoonallisuuden huomioon ottavaa opetusta ja ohjausta
  • kannustaa ja innostaa lasta.

Kuvataidetta opiskellaan luokilla 3-6 kolme viikkotuntia, luokilla 7-8 kolme viikkotuntia ja luokalla 9 kaksi viikkotuntia. Opiskelussa painottuvat piirustus, maalaus, muovailu, grafiikka, valokuva ja elokuva. Opiskelu tapahtuu hyvin varustetuissa tiloissa. Osallistuminen näyttelyihin ja koulun erilaisiin tapahtumiin kuuluvat olennaisena osana kuvataideluokkien toimintaan.

Luostarivuoren koulussa on kuvataideluokka jokaisella luokka-asteella 3-9. Kuvataideluokilla opiskelee yhteensä n. 180 oppilasta. Oppilaat valitaan kolmannen vuosiluokan kuvataideluokalle testin perusteella toisen vuosiluokan oppilaista.

Vuosittain Wilmassa tiedotetaan erikoisluokkahausta ja Wilman kautta kuvataideluokalle myös haetaan. Sähköisellä hakemuskaavakkeella ilmoittaudutaan helmikuun alkupuolella pidettävään testiin. Hyväksyttyjen kuvataideopinnot alkavat seuraavana lukuvuonna ja jatkuvat yhdeksännen luokan loppuun asti.

Kuvataideluokkia koskeviin kysymyksiin vastaavat kuvataideluokan opettaja Katri Kankkunen (puh. 044 9074 439) ja apulaisrehtori Juha Mäenpää (puh. 044 907 4631).

* Alla olevaa kuvaa klikkaamalla pääset kuvataideluokkien blogiin:

kuvisblogi_kansikuva