Kirjaimia, kirjoja ja kielellä leikittelyä

Kieli ja vuorovaikutus ovat merkittävässä asemassa ihmisen elämässä, sillä niiden avulla sekä ilmaisemme omia ajatuksiamme ja mielipiteitämme että olemme yhteydessä muihin ihmisiin. Kieli on myös ajattelun keskeinen väline ja pohja kaikelle oppimiselle. Eskarin yksi keskeisimmistä tavoitteista onkin paitsi edistää monipuolisesti lasten kielellistä kehitystä myös herätellä lasten kiinnostusta ja innostusta sekä puhuttuun että kirjoitettuun kieleen. Turun esiopetuksen opetussuunnitelmassa todetaan: ”Lasten kehittyvää luku- ja kirjoitustaitoa tuetaan leikkien ja toiminnallisten harjoitusten avulla.” (s. 20) ja ”Jotta lapsen kielellinen tietoisuus herää, on kiinnitettävä huomio oppimisympäristöön. Siitä on rakennettava sellainen, että lapsi kiinnostuu kirjaimista, sanoista ja lukemaan oppimisesta.” (s. 21) Syksyn mittaan olemmekin kiinnittäneet huomiota oppimisympäristömme rakentamiseen siten, että se tukee lapsen kielen kehittymistä. Kastanjat ovat herätelleet kielen koukeroitaan sekä kirjain- ja äännekiinnostustaan muun muassa seuraavien tehtävien merkeissä:

Olemme tutkineet kirjainmuotoja ja muodostaneet kirjaimia esimerkiksi kehojen ja erilaisten tarvikkeiden avulla…
…sekä muodostaneet ulkona sanoja luonnonmateriaaleista.
Kielellä leikittely on tärkeä osa oppimisprosessia, mihin musiikki tarjoaa loistavia eväitä! Olemme laulaneet aakkoslaulua, ja liittäneet musisointiin sekä kehorytmejä että erilaisia soittimia.
Lapsen oma nimi on hyvä tapa herätellä kielititetoisuutta ja kirjain-äännevastavuutta, sillä nimellä leikittely tuo oppimiseen omakohtaista merkitystä. Kastanjat saivat kirjekuoret, joiden sisältä löytyi kirjaimia. Heidän tehtävänään oli keksiä, että kirjaimista sai muodostetuksi oman nimen, minkä jälkeen tutkimme ja ”mutustelimme” kirjaimia ja äänteitä yhdessä. Oma nimi liimattiin myös eskarivihkoon.
Myös toinen tehtävä alkoi kirjekuoresta, joka sisälsi aakkosten kaikki kirjaimet. Järjestimme ne yhteistyössä aakkosjärjestykseen ja keksimme kirjaimiin sopivia sanoja. Prosessin apuna käytimme kirjainkortteja, jotka ovat luokan seinällä aakkosjärjestyksessä.
Yhdistimme kaikkien eskarilaisten nimikirjaimet ja kokosimme niistä ison pylväsdiagrammin, jota tutkimme yhdessä. Pylväsdiagrammi havainnollistaa konkreettisesti, mitä kirjaimia nimet sisältävät, ja se havainnollistaa hyvin esimerkiksi käsitteitä eniten ja vähiten.
A-kirjain osoittautui ylivoimaiseksi ykköseksi, eikä ihme, onhan se suomen kielen yleisin kirjain! Monet eskareiden tuotokset pääsevät koristamaan oppimisympäristöämme. Pylväsdiagrammin laitoimme esille käytävän ilmoitustaululle.
Nimen alkukirjain oli pääosassa myös Kastanjoiden ensimmäisessä ompelutyössä, jossa eskarilaiset rei’ittivät kirjaimen ääriviivat itse ja ompelivat sitten kanavaneuloilla kirjaimen kartongille.
esimerkki valmiista ompelutyöstä
Tässä salapoliisitehtävässä lapset ratkaisevat, kenen nimen taululle piirretyistä viivoista voi muodostaa. Ryhmässämme pelataan kielipelejä, kuten Aliasta, jonka ideana on selittää kuvakortista sanoja siten, että pelitoverit arvaavat sanat. Myös tablettien kielipelit ovat eskareiden suosiossa.
Nykypäivänä on tärkeää huomioida, että myös kuvat ovat tekstejä. Kuvienlukutaito on yksi tärkeä osa mediakasvatusta. Tässä tehtävässä lapset leikkasivat aikakausilehdistä itselleen mieluisia kuvia, joista he kokosivat unelmiensa taulun.
Jatkoimme myöhemmin aikakausilehtien parissa työskentelyä siten, että lapset leikkasivat lehdistä yhteistyössä kirjaimia ja tekstejä, jotka he sommittelevat yhteiselle t-paidalle. Tässä yksi huolellisesti koottu taidonnäyte! 🙂
Myös t-paidat pääsivät esille luokkaamme, tällä kertaa pyykkipoikien varassa pyykkinarulle roikkumaan. 🙂
Viimeisin projektimme oli kirjainsommittelu, jossa eskarilaiset leikkasivat irti aakkoset sekä kuvat, jotka muodostavat alkuäänneparin aakkosten kanssa (esim. a – aurinko, b – banaani jne.). Lapset yhdistivät kirjaimet ja kuvat toisiinsa ja sommittelivat ne pareittain kartongille. Tämä monivaiheinen työ vaati eskarilaisilta sinnikkyyttä ja keskittymistä, mutta selvisimme tehtävästä kunnialla!
Alkuäännekorttien (ja piirrosten) salaviestistä muodostui sana ”AAKKOSET”.

Pyrimme innostamaan lapsia kirjaimien ja lukemisen äärelle myös kirjojen avulla, sillä luokassamme on runsaasti sekä satu- että tietokirjoja, joita Kastanjat voivat lukea ja tutkia vapaasti. Koulumme läheisyyteen saapuu kirjastoauto, jossa käymme lainaamassa lisää luettavaa yhdessä lasten kanssa. Lapset ovat päässeet esittelemään myös omia suosikkikirjojaan koko ryhmälle. Ryhmässämme on päivittäin lukutuokio, jossa aikuinen lukee lapsille kirjaa, jonka tapahtumista keskustelemme yhdessä. Myös lepohetkillä kuuntelemme 1-2 satua päivittäin. Ohjelmaamme kuuluvat toki myös erilaiset yhteiset aktiviteetit ja tehtävät, kuten sadutukset, tarinat, loruttelut, riimittelyt ja tietysti keskustelut, joissa rohkaisemme lapsia kertomaan omista mielipiteistään, ajatuksistaan, kokemuksistaan ja ideoistaan.

Kielellä leikittelyn täyteistä ja mukavaa syksyistä viikkoa toivottavat,

Kastanjat

Kertausta, ryhmäytymistä ja uusia elämyksiä

Jälleen yksi eskariviikko takanapäin! Toiseksi viimeinen eskariviikko piti sisällään monipuolista toimintaa ja kertausta, joista ensimmäiseksi esittelyssä on pihalla järjestetty kirjainbongaus! Bongauksen tarkoituksena oli toimia salapoliisina ja etsiä kaikki pihalle piilotetut kirjaimet.

R niin kuin raketti oli singahtanut puuhun!
Liukumäestä löytyi ensinäkemältä kolme eri kirjainta. Mahtaako niitä löytyä mäen ympäriltä enemmänkin?
Vastaus on K niin kuin kyllä! Esimerkiksi Ö niin kuin ötökkä oli päässyt möngertämään liukumäen alle.
Tehtävä toimi myös kirjoitusharjoituksena, sillä lapset merkitsivät löytämänsä kirjaimet muistiin paperille.
Puunrunko voi toimia luonnossa myös kirjoitusalustana.

Kirjainbongauksen lisäksi olemme muun muassa kerranneet riimipareja, leikkineet leikkiä, jossa vaihdetaan paikkaa alkuäänteiden mukaan, ja harjoitelleet vierasperäisiä kirjaimia.

Musikaaliselta kantilta tarkasteltuna olemme laulaneet vuoden mittaan tutuksi tulleita lauluja sekä tutustuneet uuteen soittimeen, joka ei välttämättä ole monelle suomalaiselle entuudestaan kovin tuttu. Kyseessä on saz, pitkäkaulainen luuttusoitin, joka on suosittu esimerkiksi Turkin ja Balkanin alueella.

Saz-soittimessa on tyypillisesti 8-10 kieltä, ja sen muoto muistuttaa puolikasta päärynää.
Lapset kokeilivat innostuneina melodista ja ilmavasti soivaa saz-soitinta.

Saz-soittimen soundeja voi käydä kuuntelemassa esimerkiksi tältä Youtube-videolta: Saz-soitin

Eskarilaiset pääsivät jammailemaan myös rumpukokoelman tahdissa.

Mitäpä olisikaan musiikki ilman tanssia? Olemme hyödyntäneet musiikkia pihalla tehtävissä erilaisissa tanssi- ja liikkumisharjoituksissa. Huivit toimivat sekä näyttävänä visuaalisena elementtinä että korostavat liikettä tanssin pyörteissä.

Heitä huivi ilmaan ja ota koppi!
Huivit lensivät näyttävästi ilmassa yhtä aikaa.
Olemme varanneet runsaasti aikaa myös ryhmäytymiselle, vapaalle leikille ja toiminnalle. Ulkona yksi lasten suosikkipuuhista on hyppynarulla hyppiminen siten, että luettelemme hyppyjen aikana aakkosia. Kun hypyt keskeytyvät johonkin kirjaimeen, lapsi keksii kyseisellä kirjaimella alkavan sanan. Joskus hypimme keksitystä sanasta leikkimielisen ”juu-ei”-kierroksen, jossa selviää, onko kyseinen asia hyppijälle mieluista vai ei. Eskarilaiset ovat tehneet aikamoisia hyppysuorituksia hyppynarulla, sillä aakkosia on hypitty yhtäjaksoisesti läpi jopa useita kertoja!
Viikon ohjelma on toki täyttynyt myös askartelusta, joka liittyy olennaisesti eskarin viimeiseen viikkoon. Siitä lisää myöhemmin.
What’s up, arvon lukijat? Täällä on ollut ahkera meininki!

Seuraavaksi onkin aika siirtyä kohti eskarivuoden viimeistä viikkoa, sillä kesä on jo aivan kulman takana. Opettajan veikkaus on, että ensi viikko on täynnä sekä vauhdikkaita, riemukkaita että myös haikeita hetkiä. Otetaan niistä kaikki irti! 🙂

Mukavaa toukokuista viikonloppua toivottavat,

Kastanjat