Zadania domowe klasa 1

Zadania domowe klasa 1

 • 4.3. – Ćwiczenie 3: Połącz w pary słowa tworzące rymy, pokoloruj komórki na taki sam kolor.
  Ćwiczenie 4: Ułóż pytania do podanych zdań.
  Ćwiczenie 5: Pokoloruj obrazek zgodnie z kodem.
 • 26.2. – W zeszycie od dyktand przepisz słowa napisane na ciemnozielono.
 • 12.2.24 – Na następnej lekcji będzie dyktando. Naucz się słówek z ćwiczeń ze strony 11.
 • 5.2.24 – Lekcja 14, strona 7,

ćwiczenie 1:
Powiedz, co widzisz na obrazkach. W których nazwach słyszysz z, a w których s? Połącz obrazek
z odpowiednią literą.

ćwiczenie 2:
Podziel nazwy obrazków na głoski. Połącz obrazki z odpowiednimi modelami głoskowymi. Następ-
nie wpisz litery z ponumerowanych pól w odpowiednie miejsca i odczytaj hasło.

ćwiczenie 3:
Znajdź w diagramie słowa z ramki. Pierwsza litera słów zaznaczona jest w diagramie kropką. Słowa są wpisane w poziomie oraz w pionie.

ćwiczenie 4:
Przeczytaj trzyliterowe słowa. Zaznacz te słowa, które od lewej strony i od prawej strony czyta się tak samo.

ćwiczenie 5:
Zaznacz co drugą sylabę. Sylaby nieparzyste zaznacz kolorem niebieskim. Następnie odczytaj zdanie, czytając sylaby od lewej do prawej strony. Sylaby parzyste zaznacz kolorem żółtym i odczytaj hasło, czytając sylaby od prawej do lewej strony. Pokoloruj na niebiesko ramkę z ilustracją, która odnosi się do zaznaczonego na niebiesko zdania. Pokoloruj na żółto ramkę z ilustracją, która odnosi się do zdania zaznaczonego na żółto. Przepisz jedno wybrane zdanie.

 • 29.1.2024 – Ćwiczenia 1-4

Ćwiczenie 1:
Powiedz, co przedstawiają ilustracje. Następnie połącz ilustracje z odpowiednią literą.

Ćwiczenie 2:
Pod każdą ilustracją narysuj tyle kółek, ile jest liter w słowie. Kółka, które reprezentują literę W, pokoloruj na zielono, kółka, które reprezentują literę P, pokoloruj na żółto.

Ćwiczenie 3:
W łańcuchu choinkowym ukryły się słowa. Połącz koraliki o tych samych kształtach, a następnie je zapisz. Pierwsze sylaby słów są kolorowe.

Ćwiczenie 4:
Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło.

 • 15.01.24 – Na lekcji przygotowywaliśmy postanowieniowe kółko i krzyżyk: Narysowaliśmy w zeszycie kratki jak do gry kółko i krzyżyk, i wpisaliśmy lub narysowaliśmy w nich dziewięć postanowień noworocznych. Jeśli nie udało się skończyć zadania na lekcji, należy je dokończyć w domu. Do postanowień wrócimy pod koniec tego roku i skreślimy to, co udało nam się osiągnąć.Na drugiej części lekcji powtórzyliśmy wiadomości o rzeczowniku i jego rodzaju gramatycznym. Zadaniem domowym jest wpisać lub narysować to, co znajduje się w lodówce. Tak jak tutaj:
  Zadanie domowe
 • 15.12.23 – Przeczytaj albo poproś rodziców, żeby przeczytali ci wiersz Juliana Tuwima “Lokomotywa”. Znajdź, jakie towary z głoską R były w wagonach. Narysuj albo zapisz je w zeszycie (krowy, grubasy, fortepiany, armata, żyrafy, kufry).
 • 28.11.23 – Test na rozumienie tekstu czytanego dla Róży i Helmi:

Dokument_2023-12-01_124625

 • 13.11. – ćwiczenie 4 i 5, strona 24, ćwiczenie 6 strona 29.

4. – Pokoloruj co drugi koralik, czyli pierwszy, trzeci, piąty itp. Literki
z pokolorowanych koralików utworzą trzy hasła, wpisz je do liniatury.

5. – Połącz słowo z obrazkiem.

6. –

Pokoloruj godło i flagę Polski tak, jak przedstawiono to w podręczniku. Pokoloruj napis na czerwono. Nazwę stolicy Polski zaznacz żółtą kredką. Znajdź rzekę Wisłę i zaznacz ją na niebiesko. Pokaż, gdzie znajduje się Morze Bałtyckie i pokoloruj je na niebiesko. Pokaż, gdzie znajduje się Morze Bałtyckie i pokoloruj je na niebiesko.
Wskaż, gdzie znajdują się Tatry i pokoloruj je na szaro. Kontury Polski obrysuj czerwoną kredką.

 • 23.10.

ćwiczenie 1: Odszukaj i pokoloruj tylko obrazki przedstawiające rzeczy, w których nazwach słyszysz i.

ćwiczenie 2: Pod ilustracjami narysuj tyle kółek, ile słyszysz sylab. Pokoloruj to kółko, które zastępuje sylabę z literą i.

ćwiczenie 3: Podziel nazwy rzeczy, które widzisz na obrazkach, na dwie kategorie. Ściegiem numer 1 połącz nazwy, w których i znajduje się w środku. Ściegiem numer 2 połącz słowa, w których i znajduje się na końcu. Uwaga! Niektóre słowa mają i w środku oraz na końcu.

ćwiczenie 4: Zaznacz w tekście literę i. Następnie policz, ile słów jest w zdaniu. Wynik zapisz w kwadracie.

Helmi dodatkowo podpisuje obrazki.

 • 2.10.

Zrób rysunek grzyba i podpisz go.

Helmi: Kozak

Róża: Rydz

Tosia: Maślak

 • 25.9.2023

Wybierz co najmniej trzy ćwiczenia:

ćwiczenie 1:
Zaznacz te rzeczy i zwierzęta, w których nazwach słyszysz d. Helmi: podpisz obrazki.

ćwiczenie 2:
Chłopcy zrobili rysunki. Nazwy rzeczy, które znajdują się na rysunkach, zawierają sylabę da, de, do lub dy, podobnie jak imiona chłopców: da – Dawid, de – Radek, do – Dominik, dy – Dyzio. Połącz imiona chłopców z odpowiednimi rysunkami.

Ćwiczenie 3:
Pod obrazkiem narysuj tyle kółek, ile w słowie jest głosek. Kółko, które znajduje się w miejscu litery d, pokoloruj na zielono (buda, duch, kokarda, deszcz). Helmi: podpisz obrazki.

Ćwiczenie 4:
Przeczytaj słowa zamieszczone w domkach. Znajdź dwa takie same słowa i pokoloruj domki z nimi na taki sam kolor. Helmi: przepisz słowa do zeszytu.

ćwiczenie 5:
Wyróżnioną literę zastąp literą d. Zapisz nowe słowo.

Ćwiczenia, ćwiczenie 6:
Przyjrzyj się rysunkowi. Następnie posłuchaj tekstu o literkach, który pomoże Ci ułożyć je w odpowiedniej kolejności. Odczytaj hasło (hasło: modny dom).

Tekst:
Pierwsza bardzo jest szczęśliwa, gdy wśród kwiatów się ukrywa.
Widzisz drugą? Jest na schodkach i próbuje wejść do środka.
Trzecia sprząta białą chmurę, czwartą ptak unosi w górę.
Piąta chce zeskoczyć z dachu i narobić nam tym strachu!
Szósta zjeżdża w dół po tęczy, chociaż nie ma tam poręczy.
Siódma jeszcze przed ulewą szybko wspięła się na drzewo.
Ósma siedzi na słoneczku, uśmiech śle każdemu dziecku!

 • 18.9.23

Ćwiczenie 5:

Połącz sylaby zamieszczone na tych samych kształtach. Powstałe słowa zapisz w liniaturze.

Ćwiczenie 6:

Przyjrzyj się obrazkom. Podaj na głos nazwy rzeczy, które widzisz. Następnie posłuchaj tekstu numer 1 i tekstu numer 2. Wpisz numer 1 przy ilustracjach przedstawiających rzeczy, których nazwy usłyszysz w pierwszym tekście. Wpisz numer 2 przy ilustracjach przedstawiających rzeczy, których nazwy usłyszysz w drugim tekście.

Tekst 1:
Dziś razem z klasą byliśmy w parku. Nazbieraliśmy cały kosz kasztanów i żołędzi, a dziewczyny zrobiły piękny bukiet z liści. Kiedy spacerowaliśmy wśród jesiennych drzew, nagle pojawiła się piękna ruda wiewiórka. Dobrze, że Patryk miał ze sobą aparat, bo od razu zrobił jej zdjęcie.
Tekst 2:
Jesienią jeżdżę z moimi rodzicami do cioci i wujka na wieś. W ostatni weekend pomagaliśmy im zbierać ziemniaki. Wujek pokazał mi traktor i pozwolił mi usiąść na miejscu kierowcy. Wujek dał mi lornetkę, przez którą mogłam obserwować las. Widziałam tam sarnę. Potem zbierałam z ciocią orzechy i jabłka. Przez długi czas świeciło słońce, ale po południu na niebie pojawiły się chmury i zaczął padać deszcz. Na koniec ciocia poczęstowała nas ciastem z dyni.

 • 11.9.23

Ćwiczenie 1:

Co to jest? Zaznacz w pierwszym rzędzie te obrazki, w których nazwach słyszysz t, a w drugim rzędzie te obrazki, w których nazwach słyszysz o.

Helmi: Podpisz obrazki.

Ćwiczenie 2:

Pod obrazkami jest tyle kwadratów, ile głosek w danym słowie. Pokoloruj na czerwono okienka oznaczające miejsca występowania samogłoski o, a na niebiesko miejsca występowania spółgłoski t.

Helmi: Podpisz obrazki.