Zadania domowe klasy 3 i 4

Zadania domowe klasy 3 i 4

 • Zadanie domowe z dnia 25.01.2023: dokończ zadania w Podręczniku na stronach dziewięćdziesiątej ósmej i dziewięćdziesiątej dziewiątej (w lekcji dwudziestej czwartej).

  W co najmniej jednym tekście z poprzednich lekcji, podkreśl znalezione rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej  (pojedynczą i podwójną linią), a czasowniki zaznacz kółkiem.

 

 • Zadanie domowe z dnia 18.01.2023: dokończ zadania w Ćwiczeniach na stronach trzydziestej i trzydziestej pierwszej (w lekcji dwudziestej trzeciej).
 • Zadanie domowe z dnia 11.01.2023: to zadanie ósme na stronie dwudziestej piątej w ćwiczeniach w lekcji dwudziestej pierwszej, a także zadanie ósme na stronie dwudziestej dziewiątej w ćwiczeniach w lekcji dwudziestej drugiej.

 

 • Zadanie domowe z dnia 14.12.2022

Zeszyt ćwiczeń, lekcja 22:
Dokończ ćwiczenia na stronach 26-28

 • Zadanie domowe z dnia 07.12.2022

Podręcznik: niedokończone zadania lekcji 23. na stronie 96. Przeczytaj też wiersz na stronie 97.

 • Zadanie domowe z dnia 30.11.2022

Podręcznik: niedokończone zadania lekcji 23. na stronach 94 i 95.

Ćwiczenia: zadania lekcji 23. na stronie 30.

Dokończ rysunki o lekturach (wierszach, legendach, pieśniach, książkach), ponieważ termin na wysłanie prac mija już 11 grudnia.

 

 • Zadanie domowe z dnia 23.11.2022

Podręcznik: niedokończone zadania lekcji 22. na stronach 90, 91, 92, 93.

 

 • Zadanie domowe z dnia 16.11.2022

Podręcznik: niedokończone zadania lekcji 21. na stronach 86, 87 i 88.

 

 • Zadanie domowe z dnia 09.11.2022 to gra o Józefie Piłsudskim, organizatorze polskiej armii (pod nazwą Legionów Polskich), która walczyła o niepodległość Polski. Link:

https://niepodlegla.mein.gov.pl/niepodlegla/mission1/

 

 • Zadanie domowe 26.10.2022

Dwa wybrane ćwiczenia z kserokopii (można więcej).

 • Zadanie domowe z dnia 12.10.2022

Ćwiczenia: zadania na stronach 18, 19, 20, 21 (lekcja 20).

 • Zadanie domowe z dnia 05.10.2022

Ćwiczenia: niedokończone zadania na stronach 14-17.

 • Zadanie domowe z dnia 28.09.2022

Ćwiczenia: niedokończone zadania lekcji osiemnastej na stronach 10-13.

 • Zadanie domowe z dnia 21.09.2022

Podręcznik: niedokończone zadania lekcji siedemnastej na stronach 71-73.

 • Zadanie domowe z dnia 14.09.2022

Podręcznik: strona 67, zadanie 3.

 • Zadanie domowe z dnia 07.09.2022

Ćwiczenia: strona 57, zadanie 3.

 • Zadanie domowe z dnia 24.08.2022

Zadania 1-4 ze stron 52-53 z lekcji 13 w ćwiczeniach.