Raisio

Raisio

Raisio

Nauka własnego języka ojczystego jest przeznaczona dla uczniów, których język ojczysty lub język, którym mówi się w domu jest inny niż fiński lub szwedzki. Grupa zostaje utworzona, kiedy na początku roku szkolnego na zajęcia zapisze się co najmniej czworo uczniów i znajdzie się nauczyciel uczący danego języka. Zapisy na zajęcia odbywają się co rok.

Naukę języka organizuje się w różnych szkołach w Raisio, w zależności od tego gdzie mieszkają uczniowie. Lekcje prowadzone są w zakresie 1–2 godzin w tygodniu według programu nauczania sporządzonego dla danego języka. Zajęcia odbywają się po południu po lekcjach w szkole. Uczeń uczęszczający na lekcje własnego języka ojczystego dostaje ocenę na koniec roku szkolnego. Do świadectwa szkolnego dołączona jest ocena z własnego języka ojczystego.

Grupy tworzone są według wieku i umiejętności językowych. Do grupy mogą należeć uczniowie w różnym wieku chodzący do różnych szkół.

Uczestnictwo w nauce własnego języka ojczystego jest dobrowolne, ale po zapisaniu się na zajęcia wymaga się, aby uczeń uczęszczał na nie regularnie. Na zajęcia zapisuje się ucznia co rok. Lekcje języka polskiego odbywają się we Friisilän koulu w poniedziałki od godziny 16:00 do 17:30. W przypadku liczby uczniów większej niż 11, czas zajęć może ulec zmianie, jednakże dzień tygodnia pozostaje ten sam.

Jeśli zajęcia odbywają się w innej szkole niż tej, do której chodzi uczeń, miasto nie organizuje dowozu uczniów.

Nauczyciel skontaktuje się z rodzicami uczniów zapisanych na zajęcia w sprawie utworzenia grupy w sierpniu. Jeśli grupa nie zostanie utworzona, rodzice również zostaną o tym poinformowani.

Obecnie zajęcia języka polskiego w Raisio odbywają się we Friisilän koulu w poniedziałki w godzinach 16:00 – 17:30 i są przeznaczone dla uczniów szkół w gminie Raisio. Chęć wzięcia udziału w zajęciach języka polskiego należy zgłosić dyrektorowi szkoły dziecka lub wysyłając email do pani Heli Kivelä na adres heli.kivela@raisio.fi.