TAITAJA CNC-koneistus SEMIFINAALI INFO

Tämä sivusto kertoo Taitaja kilpailuiden CNC-koneistus lajin semifinaaleista. Millaisia ne ovat aikaisemmin olleet ja millaisia ne ovat tulevaisuudessa.

TAITAJA CNC-koneistus SEMIFINAALI INFO

Taitaja2020 Semifinaalit

Semifinaali suoritetaan CNC-sorvilla tai vaihtoehtoisesti CNC-koneistuskeskuksella.

taitaja-2020-CNC-koneistus-semifinaalikutsu

Materiaalit: Kilpailija koneistaa itselleen kilpailuaihion (S355) oman koulunsa materiaaleista etukäteen julkaistun piirustuksen mukaisesti.

Sorvaus-aihio2020

Jyrsintä-aihio2020

Kilpailupäivän aamuna tuomari leimaa kilpailukappaleen kilpailijan ID-numerolla. Aihiossa on koneistettu lovi johon leimaus suoritetaan. Jonka jälkeen kilpailukappaleen vaihtaminen on kiellettyä.

Kilpailuiden järjestäjä on varannut koneisiin tehtävässä käytetyt työkalut esiasetettuina ja kiinnitysvälineet sekä mittavälineet. Muiden työkalujen ja mittavälineiden käyttö on kielletty. Kilpailija vastaa kiinnittimien suoruudesta ja kappaleiden turvallisesta kiinnittämisestä kilpailun aikana.

CNC-Sorvaus

Tehtävään käytettävä kilpailuaika 6h

CNC-sorvauksessa kilpailija tekee NC-ohjelman, tarvittavat koneasetukset ja kappaleen sorvauksen valmistamaansa ja tuomarin leimaamaan aihioon. Kappaleessa on ulkomuodon sorvausta, pistämistä, ulkokierteen ja sisäkierteen sorvausta ja sisäsorvausta. Kilpailija täyttää piirustuksessa olevaa mittauspöytäkirjaa kilpailun aikana. Kilpailija saa A3-piirustuksen sekä perusmitoilla olevan 3D-mallin IGES- ja STEP-tiedostomuotona käyttöönsä.

CNC-Sorvaus-semi2020

 

CNC-Jyrsintä

Tehtävään käytettävä kilpailuaika 6h

CNC-jyrsinnässä kilpailija tekee NC-ohjelman, tarvittavat koneasetukset ja kappaleen jyrsinnät valmistamaansa ja tuomarin leimaamaan aihioon. Kappaleessa on muodon jyrsintää, porausta, tapilla kierteytystä, viistejyrsintää ja taskunjyrsintää. Kilpailija täyttää piirustuksessa olevaa mittauspöytäkirjaa kilpailun aikana. Kilpailija saa A3-piirustuksen sekä perusmitoilla olevan 3D-mallin IGES- ja STEP-tiedostomuotona käyttöönsä.

CNC-Jyrsintä-semi2020

Kilpailupäivän aikataulu

Aika laitetaan käyntiin siinä vaiheessa, kun työpiirustus annetaan kilpailijalle. Piirustukseen kirjoitetaan kilpailijan ID-numero.

CNC-koneistus aikataulu 28.1.2020

Kilpailussa käytettävät työkalut

Kilpailussa käytettävät työkalut.pdf

Oheisen listan lisäksi on työkalut työkalupitimen/terän vaihtoa varten.  Sekä työkalut kappaleen viimeistelyä varten. Esimerkiksi Viila, Hiomapaperia, käsikaavari, (Karahiomakone varusteineen ym).

Käytettävissä olevat mittavälineet

CNC-sorvaus

 • Työntömitta 0-150 mm
 • Ulkopuolinen mikrometri 0-150 mm
 • Ulkopuolinen kierremikrometri M70x2 kierteelle
 • Lautasmikrometri 0-25 mm
 • Syvyystyöntömitta 0-30 mm
 • Syvyysmikrometri 0-30 mm
 • Sisäpuolinen kolmipistemikrometri halkaisijoille 40 ja 50 mm
 • R2 sädetulkki
 • Pinnankarheuden vertailusarja tai mittalaite
 • Mittapalasarja
 • Kierretappitulkki M40x2 Meno/Hylky

CNC-jyrsintä

 •  Työntömitta 0-150 mm
 • Ulkopuolinen mikrometri 0-100 mm
 • Syvyystyöntömitta 0-20 mm
 • Syvyysmikrometri 0-20 mm
 • Sisäpuolinen kolmipistemikrometri halkaisijalle 25mm
 • Suorakulmain
 • R4, R5, R10 ja R15 sädetulkki
 • Pinnankarheuden vertailusarja tai mittalaite
 • Paikoituslaite (3D tai vastaava)
 • Mittakello magneettijalalla
 • Suuntaispalasarja
 • Kierretappitulkki M10x1,5 Meno/Hylky

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Lajissa 603 tarjolla olevien finaalipaikkojen määrä jaetaan CNC-sorvaus ja CNC-jyrsintä lajeihin ilmoittautuneiden määrän suhteessa.

Jokaisesta osallistuvasta toimipisteestä matkustaa tuomari toiselle paikkakunnalle valvomaan ja arvioimaan kilpailijoiden suoritusta. Kilpailupäivän aamuna tuomari leimaa kilpailukappaleen. Jonka jälkeen kilpailukappaleen vaihtaminen on kiellettyä. Kilpailija suorittaa kappaleen koneistukset valitsemallaan työstökoneella. Kilpailuiden järjestäjä on varannut koneisiin tehtävässä käytetyt työkalut esiasetettuina ja kiinnitysvälineet sekä mittavälineet. Muiden työkalujen ja mittavälineidenkäyttö on kielletty. Kilpailija vastaa kiinnittimien suoruudesta ja kappaleiden turvallisesta kiinnittämisestä kilpailun aikana.

Paikkakunnat ja tuomarien liikkuminen2020

Kilpailuajan jälkeen kilpailukappaleet valokuvataan tuomarin toimesta kilpailualueella. Tuomari pakkaa kilpailukappaleet, valokuvaa mittauspöytäkirjan ja lähettää kappaleet ja pöytäkirjat rahtina Turkuun. Mittauksen suorittaa Koneteknologiakeskus Turku Oy, jossa ne mitataan CNC-koordinaattimittakoneella ja arvioidaan kaikki yhdellä kertaa.

 

Saadut mittaustulokset, pinnankarheusmittauksen tulokset ja muut arviointikohteet  talletetaan CIS-pistelaskuohjelmaan, jonka antamien pisteiden perusteella kilpailijat asetetaan paremmuusjärjestykseen. Tasatuloksen sattuessa CIS-pöytäkirjan ensimmäinen parempi pistemäärä ratkaisee sijoituksen. Tulosten valmistuttua jokaiselle kilpailijalle ja huoltajalle toimitetaan oman kilpailijansa CIS-pöytäkirja Skills-sääntöjen mukaisesti.

 

Pääasialliset arviointikriteerit

Tarkempi arviointi tehdään CIS import -lomakkeelle. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 p.

 1. Kilpailijan tekemä mittauspöytäkirjan merkintä vastaa kappaleen todellista mittaa 5 p (Mittauspöytäkirjaan merkittävät mitat on merkattu piirustukseen numeroinnilla!)
 2. Pinnanlaatu 5 p
 3. Päämitat 50 p
 4. Apumitat 25 p
 5. Työturvallisuus, törmäykset kappaleeseen ym. ja työkalun rikkoutuminen 5 p
 6. Tuote on piirustuksen osoittamalla tavalla muodoltaan valmiina 10 p

Pisteet yhteensä 100 p

marking_form_Sorvaus2020

marking_form_Jyrsintä2020

KÄYTÄNNÖN OHJEITA

Henkilökohtaiset suojavälineet ja työvaatteet tuo jokainen kilpailija mukanaan. Suojalasien käyttäminen ohjelmoinnin aikana ei ole pakollista, mutta kun työstötila avataan, niin silloin lasit pitää olla silmillä. Näiden käyttöä valvotaan/arvioidaan ja tämä pitää ilmoittaa kilpailijoille ennen kilpailun alkua. Suojavälineiden käyttämättä jättäminen huomautetaan kilpailijalle ja tuomari kirjoittaa raportin huomautuksesta piirustuksen taustapuolelle. Myös tapahtuneista törmäyksistä ja työkalurikoista on kirjoitetaan raportti tuomarin toimesta piirustuksen taustapuolelle. Piirustus toimitetaan kilpailukappaleen mukana semifinaalikoordinaattorille, jolloin tieto huomautuksesta ja törmäyksestä ym. tulee arvioitsijoiden tietoon sekä kilpailija  saa samalla tiedon, että kyseinen raportti on tehty ja se vaikuttaa arviointiin.

Henkilökohtaisia opiskeluvälineitä, muistiinpanoja, oppikirjoja, taulukkokirjoja ja laskimia kilpailija saa käyttää vapaasti.

Huomio! Kännykän käyttö kilpailun aikana on kielletty! (tuomarin valvonnassa voi kilpailija käyttää esimerkiksi työstöarvojen laskennassa käytettäviä App-ohjelmistoja tai nettisivustoja).

Kilpailijan on täytettävä piirustuksessa olevaa mittauspöytäkirjaa kilpailuajan puitteissa, koska se on yksi arvioitava kohde. Kukin pöytäkirjaan merkittävä mittatulos on numeroitu piirustukseen. Kierretulkin mittaus merkitään ok/ei-sanoilla

Noin 15 minuuttia ennen kilpailuajan päättymistä kilpailijoille kerrotaan jäljellä oleva aika. Kun suoritusaika (6h) on täynnä käsketään lopettamaan työskentely välittömästi. Jos työstökoneella on työkierto kesken, pysäytetään kone siihen pisteeseen, kun terä irtoaa kappaleesta. Kappale irroitetaan kiinnittimestä ja puhdistetaan. Kappaleelle ei saa tehdä viimeistelyä (viilaus ym. toimenpiteitä) kilpailuajan jälkeen. Kilpailija palauttaa tekemänsä tuotteen ja piirustuksen aina tuomarille saatuaa tuotteen valmiiksi tai ajan loppuessa. Kilpailijoita kehotetaan kysymään aina, kun heillä on ongelmia, ennen kuin käy vahinkoja. Jos jollakin  kilpailijalla on ongelma, hän pyytää tuomarin luokseen.Tuomari tekee päätöksen voiko vastata vai ei.

Järjestäjän vastuulla on,

että työstökoneet ovat kunnossa ja työkalut sekä kappaleen kiinnittimet ovat esiasetettuina ja valmiina koneessa ennen kilpailun alkamista. Lisäksi järjestäjä vastaa CAM-ohjelmiston toimivuudesta ja tiedonsiirrosta työstökoneelle. Hänen tehtävänsä on kouluttaa kilpailija käyttämään oheisia välineitä. Järjestäjä vastaa myös kilpailijoiden käytössä olevista mittavälineistä ja niiden kunnosta. Kilpailijat voivat käyttää yhdessä ja samanaikaisesti samoja mittavälineitä tarvittaessa. Kilpailijoiden ja tuomarin pitää olla tietoisia kyseisestä käytännöstä, sillä lisäaikaa EI anneta mittavälineen odotusajasta.

Kahvi- ja välipalat järjestetään tuomarille kilpailualueen taukotilaan työsalin läheisyyteen. Tuomarille tarjotaan lounas henkilöstöravintolan puolella.

OHJE Järjestäjälle ja Tuomarille -CNC-koneistusSEMI-TAITAJA2020