TAITAJA CNC-koneistus SEMIFINAALI INFO

Tämä sivusto kertoo Taitaja kilpailuiden CNC-koneistus lajin semifinaaleista. Millaisia ne ovat aikaisemmin olleet ja millaisia ne ovat tulevaisuudessa.

TAITAJA CNC-koneistus SEMIFINAALI INFO

Taitaja2021 Semifinaalit

Semifinaalissa kilpailija valitsee ennakolta, suorittaako kilpailusuorituksen CNC-sorvilla tai vaihtoehtoisesti CNC-koneistuskeskuksella.

Semifinaalin osaamisvaatimukset

Semifinaalitehtävät perustuvat oheisiin Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon  tutkinnonosien ammattitaitovaatimuksiin. CAD/CAM ohjelmoinnin osalta osaamisvaatimus ei ole ehdoton, koska semifinaalitehtävän pystyy tekemään myös ilman CAM-ohjelmointia.

CAD/CAM-ohjelmointi
Opiskelija osaa tehdä CAM-ohjelmoinnin, valita sekä rajata muodot, valita työkalut, asettaa oikeat
valmistuksessa tarvittavat arvot ja parametrit sekä tehdä toimivat työradat valmistukseen
Opiskelija osaa tehdä CNC-ohjelman siirron tietokoneelta siirrettävillä massamuisteilla
tai tiedonsiirto-ohjelmiston avulla valmistuksessa käytettävälle koneelle.

CNC-jyrsintä
Opiskelija osaa laatia CNC-ohjauksella käsin jyrsinnän NC-ohjelman tai CAM-ohjelmiston avulla ja simuloi ohjelman joko NC-ohjauksella tai CAM-ohjelmistolla. Opiskelija osaa käyttää NC-jyrsinkonetta ja valmistaa työpiirustuksien mukaisia käännön sisältäviä monimuotoisia kappaleita CNC-työstökeskuksella. Opiskelija tekee laadunhallinnan mittaukset ja dokumentoinnin.

CNC-sorvaus
Opiskelija osaa laatia CNC-ohjauksella käsin sorvauksen NC-ohjelman tai CAM-ohjelmiston avulla ja simuloi ohjelman NC-ohjauksella tai CAM-ohjelmistolla. Opiskelija osaa käyttää CNC-sorvia ja valmistaa työpiirustuksien mukaisia käännön sisältäviä monimuotoisia kappaleita CNC-sorvilla. Opiskelija tekee laadunhallinnan mittaukset ja dokumentoinnin.

 

Semifinaalin toteutus

Kilpailija suorittaa semifinaalin oman koulunsa työstökoneilla. Tuomari toisesta oppilaitoksesta valvoo kameran avulla työskentelyä.  Kilpailuiden semifinaalivastaava on varannut koneisiin tehtävässä käytetyt työkalut esiasetettuina ja kiinnitysvälineet sekä mittavälineet. Muiden työkalujen ja mittavälineiden käyttö on kielletty. Kilpailija vastaa kiinnittimien suoruudesta ja kappaleiden turvallisesta kiinnittämisestä kilpailun aikana.

 

KILPAILIJAMÄÄRÄ
Ei  ole rajoitettu, mutta kilpailusuoritus pitää tapahtua samana päivänä klo 8-16 välillä, joten suorituspaikkoja koululla pitää olla saman verran käytettävissä kuin kilpailijoita.

Materiaalit

Kilpailija koneistaa itselleen kilpailuaihion (S355) oman koulunsa materiaaleista etukäteen julkaistun piirustuksen mukaisesti.

Sorvaus-aihio2021

Jyrsintä-aihio2021

Kilpailupäivän aamuna semifinaalivastaava leimaa kilpailukappaleen  tuomarin valvonnassa kilpailijan ID-numerolla. Aihiossa on koneistettu lovi johon leimaus suoritetaan. Jonka jälkeen kilpailukappaleen vaihtaminen on kiellettyä.

CNC-Sorvaus

Tehtävään käytettävä kilpailuaika 6h

CNC-sorvauksessa kilpailija tekee NC-ohjelman, tarvittavat koneasetukset ja kappaleen sorvauksen valmistamaansa ja tuomarin leimaamaan aihioon. Kappaleessa on ulkomuodon sorvausta, pistämistä, ulkokierteen ja sisäkierteen sorvausta ja sisäsorvausta. Kilpailija täyttää piirustuksessa olevaa mittauspöytäkirjaa kilpailun aikana.  Ohjelmoinnissa saa käyttää oppilaitoksen käytössä olevia CAD- ja CAM-ohjelmistoja sekä keskustelevia ohjauksia.  Kilpailija saa A3-piirustuksen sekä perusmitoilla olevan 3D-mallin -tiedostomuotona käyttöönsä.

CNC-Sorvaus-semi2021

CNC-Jyrsintä

Tehtävään käytettävä kilpailuaika 6h

CNC-jyrsinnässä kilpailija tekee NC-ohjelman, tarvittavat koneasetukset ja kappaleen jyrsinnät valmistamaansa ja tuomarin leimaamaan aihioon. Kappaleessa on muodon jyrsintää, porausta, tapilla kierteytystä, viistejyrsintää ja taskunjyrsintää. Kilpailija täyttää piirustuksessa olevaa mittauspöytäkirjaa kilpailun aikana. Ohjelmoinnissa saa käyttää oppilaitoksen käytössä olevia CAD- ja CAM-ohjelmistoja sekä keskustelevia ohjauksia.  Kilpailija saa A3-piirustuksen sekä perusmitoilla olevan 3D-mallin  -tiedostomuotona käyttöönsä.

CNC-Jyrsintä-semi2021

Kilpailupäivän aikataulu

Aika laitetaan käyntiin siinä vaiheessa, kun työpiirustus annetaan kilpailijalle. Piirustukseen kirjoitetaan kilpailijan ID-numero.

CNC-koneistus aikataulu 2.2.2021

Kilpailussa käytettävät työkalut

CNC-SORVAUS työkalut:

ULKOROUHINTATERÄ esim. DCLNR2525M12

ULKOVIIMEISTELYTERÄ esim. SVJBR2525M11

ULKOKIERRETERÄ esim. NTS-SER2525-16

ULKOPISTOTERÄ 3mm esim. G1011.2525R-3T21GX24

SISÄROUHINTATERÄ Ø25mm VARSI esim. A25T-SCLCR12

SISÄVIIMEISTELYTERÄ Ø25mm VARSI esim. A25T-SVUBR11

SISÄKIERRETERÄ Ø25mm VARSI esim. S25R-NTS-IR16-29

 

CNC-JYRSINTÄ työkalut:

KULMAJYRSIN Ø50mm esim. M4132-050-B22-04-09

VARSIJYRSIN Ø6mm esim. MC232-06.0W4B-WJ30ED

VARSIJYRSIN Ø12mm esim. MC232-12.0W4B-WJ30ED

VARSIJYRSIN Ø20mm esim. MC232-20.0W4B-WJ30ED

VIISTEJYRSIN Ø10mm esim. MC501-10.0A4L-WJ30TF

Esireikäpora M8 kierteelle esim. DC150-05-06.500A0-WJ30

Pohjakierretappi M8 esim. TC115-M8-C0-WY80AA

 

Oheisen listan lisäksi on työkalut työkalupitimen/terän vaihtoa varten.  Sekä työkalut kappaleen viimeistelyä varten. Esimerkiksi Viila, Hiomapaperia, käsikaavari, (Karahiomakone varusteineen ym).

Käytettävissä olevat mittavälineet

CNC-sorvaus

Työntömitta 0-130 mm

Ulkopuolinen mikrometri 0-130 mm

Ulkopuolinen kierremikrometri M60x2 kierteelle

Lautasmikrometri 0-15 mm

Syvyystyöntömitta 0-100 mm

Sisäpuolinen kolmipistemikrometri halkaisijoille 40 ja 50 mm

R2, R25 sädetulkki

Pinnankarheuden vertailusarja tai mittalaite

Mittapalasarja

Kierretappitulkki M40x2 Meno/Hylky

CNC-jyrsintä

Työntömitta 0-130 mm

Ulkopuolinen mikrometri 0-120 mm

Syvyystyöntömitta 0-15 mm

Syvyysmikrometri 0-15 mm

Sisäpuolinen kolmipistemikrometri halkaisijalle 30mm

Suorakulmain

R2, R3, R10 ja R25 sädetulkki

Pinnankarheuden vertailusarja tai mittalaite

Paikoituslaite (3D tai vastaava)

Mittakello magneettijalalla

Suuntaispalasarja

Kierretappitulkki M8x1,25 Meno/Hylky

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Lajissa 603 tarjolla olevien finaalipaikkojen määrä jaetaan CNC-sorvaus ja CNC-jyrsintä lajeihin ilmoittautuneiden määrän suhteessa.

Jokaisesta osallistuvasta toimipisteestä  tuomari valvoo kameran avulla toisen koulun kilpailijoiden suoritusta. Kilpailupäivän aamuna semifinaalivastaava leimaa kilpailukappaleen tuomarin seuratessa toimitusta kameran avulla. Jonka jälkeen kilpailukappaleen vaihtaminen on kiellettyä. Kilpailija suorittaa kappaleen koneistukset valitsemallaan työstökoneella. Kilpailuiden semifinaalivastaava on varannut koneisiin tehtävässä käytetyt työkalut esiasetettuina ja kiinnitysvälineet sekä mittavälineet. Muiden työkalujen ja mittavälineidenkäyttö on kielletty. Kilpailija vastaa kiinnittimien suoruudesta ja kappaleiden turvallisesta kiinnittämisestä kilpailun aikana.

 

Kilpailuajan jälkeen kilpailukappaleet valokuvataan semifinaalivastaavan toimesta kilpailualueella. Semifinaalivastaava pakkaa kilpailukappaleet ja piirustuksen sekä valokuvaa mittauspöytäkirjan. Semifinaalivastaava lähettää kappaleet ja pöytäkirjat rahtina Turkuun. Mittauksen suorittaa Koneteknologiakeskus Turku Oy, jossa ne mitataan CNC-koordinaattimittakoneella ja arvioidaan kaikki yhdellä kertaa. Jokaisessa mitan arviointikohteessa on huomioitu kilpailijan mittavälineen mittausepävarmuus laajentamalla toleranssialuetta 0,005 mm suuntaansa.

Saadut mittaustulokset, pinnankarheusmittauksen tulokset ja muut arviointikohteet  talletetaan CIS-pistelaskuohjelmaan, jonka antamien pisteiden perusteella kilpailijat asetetaan paremmuusjärjestykseen. Tasatuloksen sattuessa CIS-pöytäkirjan ensimmäinen parempi pistemäärä ratkaisee sijoituksen. Tulosten valmistuttua jokaiselle kilpailijalle ja huoltajalle toimitetaan oman kilpailijansa CIS-pöytäkirja Skills-sääntöjen mukaisesti.

Huomio!

Kultakin koulutuksen järjestäjältä voi päästä max. vain kaksi kilpailijaa / 603 koneistus lajin finaaliin (sorvaus+jyrsintä). Jos finaaliin pääsijöitä samalta koulutuksen järjestäjältä on useampia kuin kaksi, niin koulutuksen järjestäjä päättää ketkä menevät finaaliin.

Pääasialliset arviointikriteerit

Tarkempi arviointi tehdään CIS import -lomakkeelle. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 p.

  1. Kilpailijan tekemä mittauspöytäkirjan merkintä vastaa kappaleen todellista mittaa 5 p (Mittauspöytäkirjaan merkittävät mitat on merkattu piirustukseen numeroinnilla!)
  2. Pinnanlaatu 5 p
  3. Päämitat 50 p
  4. Apumitat 25 p
  5. Työturvallisuus, törmäykset kappaleeseen ym. ja työkalun rikkoutuminen 5 p
  6. Tuote on piirustuksen osoittamalla tavalla muodoltaan valmiina 10 p

Pisteet yhteensä 100 p

marking_form_CNC-koneistus-Sorvaus2021

marking_form_CNC-koneistus-Jyrsintä2021 (1)

KÄYTÄNNÖN OHJEITA

Taitaja2021-603 Ohjeet semifinaalivastaavalle ja tuomarille

Kilpailijan pitää todistaa henkilöllisyytensä (myös KELA-kortti käy) ennen kilpailun alkua.

Henkilökohtaiset suojavälineet ja työvaatteet tuo jokainen kilpailija mukanaan. Suojalasien käyttäminen ohjelmoinnin aikana ei ole pakollista, mutta kun työstötila avataan, niin silloin lasit pitää olla silmillä. Näiden käyttöä valvotaan/arvioidaan ja tämä pitää ilmoittaa kilpailijoille ennen kilpailun alkua. Suojavälineiden käyttämättä jättäminen huomautetaan kilpailijalle ja tuomari kirjoittaa raportin huomautuksesta. Myös tapahtuneista törmäyksistä ja työkalurikoista on kirjoitetaan raportti tuomarin toimesta. Piirustus toimitetaan kilpailukappaleen mukana semifinaalikoordinaattorille. Tieto huomautuksesta ja törmäyksestä ym. tulee arvioitsijoiden tietoon tuomarin raportissa.

Henkilökohtaisia opiskeluvälineitä, muistiinpanoja, oppikirjoja, taulukkokirjoja ja laskimia kilpailija saa käyttää vapaasti.

Huomio! Kännykän käyttö kilpailun aikana on kielletty! (tuomarin valvonnassa voi kilpailija käyttää esimerkiksi työstöarvojen laskennassa käytettäviä App-ohjelmistoja tai nettisivustoja).

Kilpailijan on täytettävä piirustuksessa olevaa mittauspöytäkirjaa kilpailuajan puitteissa, koska se on yksi arvioitava kohde. Kukin pöytäkirjaan merkittävä mittatulos on numeroitu piirustukseen. Kierretulkin mittaus merkitään ok/ei-sanoilla

Noin 15 minuuttia ennen kilpailuajan päättymistä kilpailijoille kerrotaan jäljellä oleva aika. Kun suoritusaika (6h) on täynnä käsketään lopettamaan työskentely välittömästi. Jos työstökoneella on työkierto kesken, pysäytetään kone siihen pisteeseen, kun terä irtoaa kappaleesta. Kappale irroitetaan kiinnittimestä ja puhdistetaan. Kappaleelle ei saa tehdä viimeistelyä (viilaus ym. toimenpiteitä) kilpailuajan jälkeen. Kilpailija palauttaa tekemänsä tuotteen ja piirustuksen saatuaa tuotteen valmiiksi tai ajan loppuessa. Kilpailijoita kehotetaan kysymään aina, kun heillä on ongelmia, ennen kuin käy vahinkoja. Jos jollakin  kilpailijalla on ongelma, hän ottaa yhteyttä tuomariin. Tuomari tekee päätöksen voiko vastata vai ei.

Jos kilpailijalla on ongelma kilpailun aikana, hän pyytää tuomarin keskusteluyhteyteen. Tällöin ensimmäinen tehtävä on katsoa kelloa ja sitten vasta aloittaa selvittämään ongelmaa. Kun ongelma on ratkaistu, katsotaan taas kelloa. Tämän jälkeen tuomari päättää oliko ongelma kilpailijan omasta toiminnasta johtuvaa vaiko välineistä johtuvaa. Jos ongelma johtui välineistä, saa kilpailija lisäaikaa. Tarvittaessa tuomari ottaa yhteyttä semifinaalikoordinaattoriin, hän tekee tarvittaessa päätuomarin kanssa päätöksen lisäajasta.

Kilpailusuorituksen jälkeen semifinaalivastaava valokuvaa kilpailukappaleen, piirustuksen mittauspöytäkirjan ja piirustuksen taustapuolen, mikäli siellä on merkintöjä. Hän pakkaa kilpailukappaleet huolellisesti semifinaalivastaavan varaamaan pahvilaatikkoon, lisää sinne kilpailijoiden piirustukset ja sinetöi laatikon teipillä kuljetusvalmiiksi.

Semifinaalivastaavan vastuulla on,

että työstökoneet ovat kunnossa ja työkalut sekä kappaleen kiinnittimet ovat esiasetettuina ja valmiina koneessa ennen kilpailun alkamista. Lisäksi järjestäjä vastaa CAM-ohjelmiston toimivuudesta ja tiedonsiirrosta työstökoneelle. Hänen tehtävänsä on kouluttaa kilpailija käyttämään oheisia välineitä. Vastaava vastaa myös kilpailijoiden käytössä olevista mittavälineistä ja niiden kunnosta. Kilpailijat voivat käyttää yhdessä ja samanaikaisesti samoja mittavälineitä tarvittaessa. Kilpailijoiden ja tuomarin pitää olla tietoisia kyseisestä käytännöstä, sillä lisäaikaa EI anneta mittavälineen odotusajasta.

Kilpailualueelta järjestetään LIVE-kamera kuvaa tuomarille TEAMS-sovelluksen kautta, kuvassa pitää näkyä kilpailijan/kilpailijoiden toiminta. Semifinaalivastaava lähettää kokouslinkin omalle tuomarilleen.

Piirustukset tulevat semifinaalivastaavalle kilpailupäivän aamuna sähköpostin liitteenä PDF-tiedostona. Vastaavan tehtävä on tulostaa jokaiselle kilpailijalle yksi piirustus ja tuomarille yksi piirustus  A3 kokoisena. Lisäksi piirustuksen liitteenä tulevat 3D-mallit, vastaava siirtää kilpailijoiden koneelle.