Taitaja2019 semifinaalit

Semifinaalin aikataulu ja paikka

Kilpailijan oman oppilaitoksen työsali, tiistaina 29.1.2019

Kutsu ja ohje kilpailjoille

 

Kilpailutehtävien rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Semifinaali suoritetaan CNC-sorvilla ja CNC-jyrsimellä. Kilpailija saa vain yhden leimatun aihion/kone. Ohjelmoinnissa saa käyttää oppilaitoksen käytössä olevia CAD- ja CAM-ohjelmistoja sekä keskustelevia ohjauksia.

Kilpailija koneistaa itselleen kilpailuaihion oman koulunsa materiaaleista etukäteen julkaistun piirustuksen mukaisesti.

Sorvaus-aihio

Jyrsintä-aihio

 

Moduuli 1. Sorvaus

CNC-Sorvaus-semifinaali
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 3h

CNC-sorvauksessa kilpailija tekee NC-ohjelman, tarvittavat koneasetukset ja kappaleen sorvauksen valmista-maansa ja tuomarin leimaamaan aihioon. Kappaleessa on muodon ulkosorvausta, otsasorvausta, uranpistoa, ulkokierteensorvausta, sisäreiän avartamista ja sisäkierteensorvausta. Kappaleessa on ulkomuodon sorvausta, pistämistä, ulkokierteen sorvausta ja sisäsorvausta. Kilpailija täyttää piirustuksessa olevaa mittauspöytäkirjaa kilpailun aikana.

 

Moduuli 2. Jyrsintä

CNC-Jyrsintä-semifinaali
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 3h

CNC-jyrsinnässä kilpailija tekee NC-ohjelman, tarvittavat koneasetukset ja kappaleen jyrsinnät valmistamaansa ja tuomarin leimaamaan aihioon. Kappaleessa on muodon jyrsintää, porausta, tapilla kierteytystä, viistejyrsintää, avartamista ja taskunjyrsintää. Kilpailija täyttää piirustuksessa olevaa mittauspöytäkirjaa kilpailun aikana.

 

Tehtävien laajuus ja käytettävissä oleva aika

Aikaa tehtävän suorittamiseen on varattu 2×3 tuntia. Aika laitetaan käyntiin siinä vaiheessa, kun työpiirustus annetaan kilpailijalle. Ruokailun jälkeen vaihdetaan konetta.

Kilpailun aikataulu

 

Pääasialliset arviointikriteerit

Mittauspöytäkirjaan merkittävät mitat on merkattu piirustukseen numeroinnilla!

 1. Kilpailijan tekemä mittauspöytäkirjan merkintä vastaa kappaleen todellista mittaa 10 p
 2. Pinnanlaatu 5 p
 3. Päämitat 50 p
 4. Apumitat 25 p
 5. Työturvallisuus, törmäykset kappaleeseen ym. ja työkalun rikkoutuminen 5 p
 6. Tuote on piirustuksen osoittamalla tavalla muodoltaan valmiina 5 p

Pisteet yhteensä 100 p

marking_form_CNC-koneistus

 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Jokaisesta osallistuvasta toimipisteestä matkustaa tuomari toiselle paikkakunnalle valvomaan ja arvioimaan kilpailijoiden suoritusta. Kilpailupäivän aamuna tuomari leimaa kilpailukappaleen. Jonka jälkeen kilpailukappaleen vaihtaminen on kiellettyä. Kilpailija suorittaa kappaleiden koneistukset kahdella työstökoneella. Hän voi valita työskentelyjärjestyksen. Mikäli kilpailijoita on useampia samassa työsalissa, niin tuomari arpoo kullekin kilpailijalle työjärjestyksen. Kilpailuiden järjestäjä on varannut koneisiin tehtävässä käytetyt työkalut esiasetettuina ja kiinnitysvälineet sekä mittavälineet. Muiden työkalujen ja mittavälineidenkäyttö on kielletty. Kilpailija vastaa kiinnittimien suoruudesta ja kappaleiden turvallisesta kiinnittämisestä kilpailun aikana.

Tuomarit-Järjestäjät

Kilpailuajan jälkeen kilpailukappaleet valokuvataan ja mittauspöytäkirja täydennetään (kontrollimittaus) tuomarin toimesta kilpailualueella. Tuomari pakkaa kilpailukappaleet, valokuvaa mittauspöytäkirjan ja lähettää kappaleet ja pöytäkirjat rahtina Turkuun. Mittauksen suorittaa Koneteknologiakeskus Turku Oy, jossa ne mitataan CNC-koordinaattimittakoneella ja arvioidaan kaikki yhdellä kertaa.

 

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet ja työvälineet

Käytettävissä olevat työkalut

Lisäksi on työkalut työkalupitimen/terän vaihtoa varten.  Sekä työkalut kappaleen viimeistelyä varten. Esimerkiksi Viila, Hiomapaperia, käsikaavari, (Karahiomakone varusteineen ym).

Käytettävissä olevat mittavälineet

 • Työntömitta 0-150 mm
 • Ulkopuolinen mikrometri 0-150 mm
 • Ulkopuolinen kierremikrometri M90x2 kierteelle
 • Lautasmikrometri 0-25 mm
 • Syvyystyöntömitta 0-50 mm
 • Syvyysmikrometri 0-50 mm
 • Sisäpuolinen kolmipistemikrometri halkaisijoille 25, 36, 38, 40, 55 ja 60 mm
 • Suorakulmain
 • R2, R5, R8 ja R10 sädetulkki
 • Pinnankarheuden vertailusarja tai mittalaite
 • Mittapalasarja
 • Paikoituslaite (3D tai vastaava)
 • Mittakello magneettijalalla
 • Suuntaispalasarja
 • Kierretappitulkki M40x2 Meno/Hylky
 • Kierretappitulkki M10x1,5 Meno/Hylky

 

Kilpailija tuo tullessaan

 • Kilpailijan pitää todistaa henkilöllisyytensä (myös KELA-kortti käy).
 • Henkilökohtaiset suojavälineet ja työvaatteet
 • Henkilökohtaiset opiskeluvälineet, muistiinpanot, oppikirjat, taulukkokirjat ja laskimen
 • Huomio! Kännykän käyttö kilpailun aikana on kielletty! (tuomarin valvonnassa voi kilpailija käyttää esi-merkiksi työstöarvojen laskennassa käytettäviä App-ohjelmistoja tai nettisivustoja)

Ohje Järjestäjille ja Tuomareille

OHJE Järjestäjille ja tuomarille TAITAJA2019