Språkundervisning

Språkprogrammet

Från och med årskurs 1 läser alla elever finska A1

Från och med åk3  läser alla elever engelska A2.

Det betyder att från och med årskurs 4 läser eleven två språk: A1 och A2.

I åk6 kan eleven välja mellan franska, spanska och tyska som frivilligt B-språk.

Språkundervisningen från och med åk3 sker i Cygnaeus skola.