Kontaktuppgifter och trafikarrangemang

Adress: Djupdikesvägen 27
FIN-20810 Åbo

Rektor Nicke Wulff 040 670 4248
Kansliet Helena Lindroos 040 5925891
Hälsovårdare Maria Lindblom tisdagar   tfn 040 8097303
Kurator Aura Luukkonen tfn 040 5445316

Skolpsykolog

Vaktmästare
Petteri Laaksonen 044 907 2510

Trafikarrangemang på skolans område

Vähäheikkilä skolas- och Braheskolans trafikarrangemang är delvis gemensamma.

Avlämning

Braheskolan huvudingång se text under
Braheskolan huvudingång avlämning 1

Avlämningsfilen framför Brahekolans huvudingång fungerar som skolornas gemensamma fil för avlämning av de skolelever som kommer från Djupdikesvägens håll. Se bild 1 nedan

Avlämningsfil 1 framför Braheskolans huvudingång

Avlämningsfilen på skolans parkeringsområde fungerar som avlämningsplats för de elever i båda skolorna som kommer från Vähäheikkilä vägens håll. Se bild 2 nedan

Avlämningsfil 2 Vähä-Heikkilä
Avlämningsfil 2 för Vähä-Heikkilä

Avlämningsfil 2 på Braheskolans parkeringsområde

Utfart

Sväng till vänster och kör runt parkeringsplatsen för att komma ut till Djupdikesvägen
Avfart

När barnet har avlämnats vid avlämningsfil 2 till höger behöver föräldern svänga till vänster och köra runt parkeringsplatsen för att komma tillbaka ut till Djupdikesvägen. Det är inte tillåtet att köra rakt fram. Se bild 3

Sväng till vänster och kör runt parkeringsplatsen för att komma ut till Djupdikesvägen