OBS! Nytt datum 9.2.2022: Föreläsning: Ekonomi bortom tillväxt

OBS! Föreläsningen som var planerad att hållas 24.11.2021 är flyttad till vårterminen och ordnas i stället 9.2.2022. Se vårens studieprogram!

Ekonomisk tillväxt är fortfarande det enskilt viktigaste politiska målet för samtliga politiska partier överallt i världen. Varför är det så – och finns det något alternativ? Kan vi befria oss från tillväxtkravet och hur kunde en ekologiskt och socialt rättvis omställning till ett annorlunda ekonomiskt system se ut? Kristoffer Wilén, doktorand och forskare vid Hanken i Helsingfors, föreläser i Arbis föreläsningssal onsdag 24.11 kl. 18-19.30. Läs mer och anmäl dig senast 24.11 kl. 15 via den elektroniska kursportalen!