Föreläsning om gatu- och platsnamnen i Åbo

Gatunamnen i Åbo uppstår inte av en slump – men hur går namngivningsprocessen till? Iina Paasikivi, föredragande i Åbo stads namnkommitté under 27 år, föreläser på Arbis onsdag 17.11 kl. 18-19.30. Läs mer om föreläsningen och anmäl dig senast 17.11 kl. 15 i den elektroniska kursportalen!