Höstens första punktföreläsning 22.9: Att jobba mitt i katastrofen

Har du funderat på hur det är att jobba mitt i katastrofområden och hur Röda Korset väljer ut dem som skickas iväg? Svar på de frågorna ger Annalena Sjöblom och Jonathan Nygård. Sjöblom är verksamhetsledare för Finlands Röda Kors Åbolands distrikt och har erfarenhet av katastrofarbete på Filippinerna. Nygård jobbar med dataförvaltning inom Röda Korset och har haft uppdrag i Moçambique, Bangladesh och på Filippinerna. Föreläsningen hålls onsdag 22.9 kl. 18-19.30 i Arbis föreläsningssal på 1 våningen.

Avgift 8 € för förhandsanmälda – anmälning vid dörren 12 €. Föreläsningen arrangeras i samarbete med FRK Åbo svenska avdelning som en del av dess 70-årsjubileum. Röda Korsets medlemmar deltar avgiftsfritt om de förhandsanmält sig på normalt sätt till Arbis. Medlemskapet i FRK granskas i efterhand innan föreläsningsfakturorna skickas ut.

Anmäl dig via den elektroniska kursportalen senast 22.9 kl. 15!