Turun työväenopiston opiskelijat ry. adressi

Turun työväenopiston opiskelijat ry. on julkaissut netti- ja printtiversiona adressin ”Säilyttäkää opistotalo työväenopistoilla – Bevara institutshuset för Arbetarinstituten

Lainaus adressin tekstistä:

”Turun Sanomien (17.11.2023) artikkelin mukaan Turun kaupunki on suunnittelemassa Turun työväenopiston ja Åbo svenska arbetarinstitutin opistotalon, ja myös sen tontin myyntiä. Perusteluna on esitetty, että opistotalo kaipaa remonttia ja että se tulisi liian kalliiksi. Jos näin kävisi, hajasijoitettaisiin opetus Turun eri kouluihin. ”