Konstverk kring barnens rättigheter

Under veckan för barnens rättigheter funderade vi i årskurs 4 tillsammans på vad trygghet innebär. #mintrygghet #dintrygghet var temat för veckan och i grupper skapade vi fina konstverk kring temat.