Praodagar i Sirkkala

Efter en kort vecka i Sirkkala med mycket nostalgiska känslor så känner vi att vi gärna skulle ha stannat längre!

Med ettorna fick vi bl.a lyssna på läsläxor, påsk-pyssla och rätta matteprov. Det var roligt att få ta del av ettornas vardag då allt är nytt. I Petras klass fick vi rätta diktamen, språkförhör, matteböcker och hjälpa till i klassen. Med Juha så hjälpte vi och lyssnade på presentationer. Vi fick också vara med och hålla gympalektioner där vi spelade bl.a brännboll, minutboll och basket. På måndag eftermiddag följde vi med till staffetkarnevalsuttagningarna, där var eleverna väldigt taggade och glada att få tävla.

Det var intressant att se hur allting fungerade i de nya Sirkkala byggnaderna. Fast rasterna och lektionerna var liknande som förr kändes det ändå bra att se hur saker funkar ur lärarperspektiv.
Tack för tre fina dagar i Sirkkala!

– Alexandra, Melvin, Anna-Liisa, Alma, Erik, Aada åk 8