Besök hos sexorna

Sexorna har under läsåret lärt sig en hel del om människan och våra sinnen. Idag fick de fundera på synen då de fick besök av Förbundet Finlands svenska synskadade. Under besöket fick eleverna lära sig om vilka olika hjälpmedel en synskadad kan använda sig av i vardagen och de fick skriva sitt namn i punktskrift. De fick ta del av en synskadads berättelse och se hur hennes hund är då den jobbar och hur den är helt annorlunda då den har fritid.

Eleverna fick också veta att det finns en regel, 20-20-20. Tittar du 20min på din telefon, då skall du titta upp i (minst) 20s och under den tiden fästa din blick 20m framåt.