Jag kan – åk 6, tillvalsbildkonst

Landskapsmålningar i akvarell
Mål:
1. Skapa känsla av djup i bilden
2. Öva på färgperspektiv
3. Bli bekant med lavering