KUTSU 7. LUOKKIEN VALINNAISAINEILTAAN

Järjestämme tiistaina 20.11.2012 huoltajille tilaisuuden, jossa kerromme koulumme 8. luokan valinnaisaineista. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 ruokasalissa. Kahvituksen järjestävät tukioppilaat, jotka keräävät näin varoja tärkeää toimintaansa varten. Varsinainen asiaosuus alkaa klo 18.00 koulumme ruokasalissa rehtorin ja oppilaanohjaajan lyhyellä infolla, jonka jälkeen valinnaisaineiden opettajat kertovat omista aineistaan aineluokissaan.

TERVETULOA!

Taitaja 9 kilpailut

 

Turkulainen 10.11.2012

Tulokset

Joukkueemme (6 joukkuetta) menestyivät erittäin hienosti!
Yhteensä kilpailussa oli mukana 52 joukkuetta, niistä 5 pääsi jatkoon aluekilpailuun Raisioon. Näiden 5 joukkueen joukossa oli meidän joukkueitamme kaksi:

Sami Hjort, Oona Aalto ja Heikki Kaila sijoittuivat toiseksi

Valtteri Perämäki, Sami Narvanmaa ja Mira Kemppainen sijoittuivat neljänneksi

Muutkin joukkueet kilpailivat hienosti!

Erityisesti kilpailussa oli huomioitu, että meidän joukkueillamme oli hyvä yhteishenki!

Rieskalähteen yläkoulun varjokunnallisvaalit 2012

Yläkoulun yhdeksäsluokkalaiset pääsivät harjoittelemaan äänestämistä. Oppilaat kävivät vuorottain äänestyspaikalla, jossa koulun oppilaista koostunut vaalivirkailijaryhmä tarkasti asiaankuuluvasti ensin henkilön nimen äänioikeutettujen listalta. Sen jälkeen oppilaat saivat äänestyslipukkeensa, jotka he kävivät täyttämässä äänestyskopissa. Lopuksi lipukkeet leimattiin koulun virallisella leimalla ennen uurnaan pudottamista. Hyväksyttyjä ääniä annettiin yhteensä 111, hylättyjä 8.

 

Puolueet saivat ääniä seuraavasti:

Vihreät 25

 Sinivalkoiset/sitoutumattomat- yhteislista 21

 Kokoomus 20

 Perussuomalaiset 16

 Keskusta 7

 Vasemmistoliitto 7

SDP 6

Piraattipuolue 4

RKP 2

Edistyspuolue 1

Kommunistinen puolue 1

Muutos 2011 1

Vaalien ääniharavat:

Hassan Roda 15 (Vihr.)

Laurén Simo 13 (Sinivalk./Sit.)

Mäenpää Olavi 8 (Sinivalk./Sit.)

Lopullisen paikkajaon top 10:

Hassan Roda 25 (Vihr.)

Laurén Simo 21 (Sinivalk./Sit.)

Lehtonen Veli-Matti 20 (Kok.)

Azizi Mohammed 20 (Kok.)

Wikström Victor 16 (Ps.)

Iho Arja 12,5 (Vihr.)

Mäenpää Olavi 10,5 (Sinivalk./Sit.)

Hartiala Kaija 10 (Kok.)

Peura Aaja 8,33 (Vihr.)

Huttunen Hans 8 (Ps.)

Oppilaskuntatoiminta

Jokainen koulun oppilas kuuluu oppilaskuntaan, jonka toimintaa ohjaa oppilaskunnan hallitus. Oppilaskunnan tehtävänä on kannustaa yhteisistä asioista vastuun ottamiseen ja ohjata oppilaita keskinäiseen yhteistyöhön. Osallistuessaan oppilaskuntatoimintaan oppilaat asettavat tavoitteita, keskustelevat, pohtivat eri ratkaisuja, tekevät päätöksiä ja kantavat vastuun tekemisistään. Toiminnallaan oppilaskunta vahvistaa koulun yhteisöllisyyttä. Oppilaskunta voi vaikuttaa koulun arkeen esim. olemalla mukana juhlien, teemapäivien ja kouluympäristön suunnittelussa. Oppilaskunta voi omilla varoillaan tukea myös erilaisia hankkeita ja rahoittaa stipendejä. Oppilaskunnan sisällä toimii kulttuurikerho, joka organisoi kulttuuritapahtumia ja johon kaikki halukkaat oppilat voivat tulla mukaan.

Oppilaskunta on mukana mm. seuraavien tapahtumien järjestelyissä:

-Koulun valokuvaus
-Teatterimatka
-Halloween
-Nuortenturku forum
-Tulevien seiskaluokkalaisten tutustuminen uuteen yläkouluun
-Joulujuhla
-Liikuntapäivä
-Ystävänpäivä
-Kevätjuhla

Oppilaskunta osallistuu lisäksi mm. kahvitusten järjestämiseen vanhempainilloissa ja kerää näin varoja omaan toimintaan.

Oppilaskunnan ohjaavana opettajan toimii lukuvuonna 2012-2013 Satu Tuuna.