Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja auttaa opiskelijaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Terveydenhoitaja suorittaa yhdessä koululääkärin kanssa terveystarkastukset ensimmäisenä ja toisena lukiovuotena ja ohjaa tarvittaessa jatkotoimenpiteisiin. Ota yhteyttä terveydenhoitajaan Wilman kautta, kun haluat puhua mm. kasvuun ja kehitykseen, uneen ja nukkumiseen, ravintoon ja syömiseen, liikuntaan, mielialaan, terveystarkastuksiin tai rokotuksiin liittyvistä kysymyksistä.

Usein kysytyt kysymyksetOppimisen tuki

Turun kaupungin lukiokoulutuksen opiskelija, jolla on kielellisten erityisvaikeuksien tai muiden oppimisvaikeuksien vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tukitoimet toteutetaan opetushenkilöstön yhteistyönä.

Opiskelijalla on oikeus saada tukea opintoihinsa riippumatta siitä, mistä syistä oppimisvaikeudet tai opintojen haasteet johtuvat. Tuen tarpeen syynä voivat olla oppimien haasteet, jotka näkyvät esimerkiksi luku- ja kirjoitusvaikeuksina ja matematiikan, tarkkaavuuden sekä motivoitumisen tai jaksamisen vaikeuksina. Opiskelun haasteet voivat liittyä myös sairauteen, vammaan, vaikeaan elämäntilanteeseen sekä puutteellisiin opiskelutaitoihin tai kielitaitoon. Tuen tavoitteena on turvata opiskelijan hyvinvointi ja opintojen eteneminen opiskelijan asettamien tavoitteiden mukaisesti.