Opintojen alussa

Opintojen alussa täytät opiskelijatietolomakkeen. Merkitse perustietojen lisäksi lomakkeeseen opintoihin aiemmin mahdollisesti saamasi tuki.

Ryhmänohjaajasi haastattelee sinut. Kerrothan hänelle, jos olet aiemmin saanut ja tarvinnut tukea opiskeluun. Kerro myös, jos olet S2-opiskelija ja koet tarvitsevasi vahvistusta suomen kielen opintoihin.

Teet yhdessä opinto-ohjaajan kanssa opintosuunnitelman. Halutessasi voit olla yhteydessä lukiosi erityisopettajaan opintoihisi ja oppimiseen liittyvissä asioissa.

Osallistut DigiLukiseulaan ja mahdollisesti myös matematiikan lähtötasotestiin. Testit auttavat kartoittamaan sitä, voisitko hyötyä lukio-opintoja helpottavista tukitoimista. Tarvittaessa sinut kutsutaan yksilölliseen lukitestaukseen. Myös aineenopettajien tunneilla tehdään muita mahdollisia lähtötaitotasoa selvittäviä ja tuen tarpeita kartoittavia testejä.