Hälsovårdare

Hälsovårdaren hjälper dig med ärenden som anknyter till hälsa och välbefinnande. Hälsovårdaren och skolläkaren gör hälsogranskningarna under det första och andra läsåret och hänvisar vid behov till fortsatta åtgärder. Ta kontakt med hälsovårdaren via Wilma då du vill tala om frågor som gäller bl.a. hälsa och utveckling, sömn, kost, motion, sinnesstämning, hälsogranskningar eller vaccinationer.