Kuraattori

Lukion kuraattori antaa yksilöllistä sekä ryhmämuotoista keskusteluapua ja tukea opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Kuraattori auttaa opiskelijoita elämäntilanteisiin liittyvissä sosiaalisissa asioissa sekä mielenterveyteen, perhetilanteeseen ja päihteisiin liittyvissä kysymyksissä. Kuraattori antaa ohjausta ja neuvontaa myös sosioekonomisissa asioissa ja tarjoaa opiskelijoille keskusteluapua. Varaa aika keskusteluun kuraattorin kanssa Wilman kautta.

Usein kysytyt kysymyksetOppimisen tuki

Turun kaupungin lukiokoulutuksen opiskelija, jolla on kielellisten erityisvaikeuksien tai muiden oppimisvaikeuksien vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tukitoimet toteutetaan opetushenkilöstön yhteistyönä.

Opiskelijalla on oikeus saada tukea opintoihinsa riippumatta siitä, mistä syistä oppimisvaikeudet tai opintojen haasteet johtuvat. Tuen tarpeen syynä voivat olla oppimien haasteet, jotka näkyvät esimerkiksi luku- ja kirjoitusvaikeuksina ja matematiikan, tarkkaavuuden sekä motivoitumisen tai jaksamisen vaikeuksina. Opiskelun haasteet voivat liittyä myös sairauteen, vammaan, vaikeaan elämäntilanteeseen sekä puutteellisiin opiskelutaitoihin tai kielitaitoon. Tuen tavoitteena on turvata opiskelijan hyvinvointi ja opintojen eteneminen opiskelijan asettamien tavoitteiden mukaisesti.