Kuratorn

Gymnasiets kurator bistår de studerande med samtalsstöd både individuellt och i grupp och gör vid behov tätt samarbete med den/de studerandes vårdnadshavare. Kuratorn hjälper de studerande med sociala problem som uppstår i olika situationer samt mental hälsa, familjesituationer och droger. Kuratorn ger handledning och rådgivning även i socioekonomiska ärenden och erbjuder de studerande samtalshjälp. Boka tid till diskussion med kuratorn via Wilma.