Psykiatrinen sairaanhoitaja auttaa opiskelijoita mielenterveyden häiriöiden hoidossa. Opiskelija ohjataan psykiatrisen sairaanhoitajan palveluihin opiskeluhuollon muiden toimijoiden, esimerkiksi opintopsykologin, kautta silloin, kun opiskelijan psyykkisessä kehityksessä tai opiskelukyvyssä on sellaisia tekijöitä, joihin tarvitaan asiantuntija-apua tai psyykkistä kriisitukea.