Psykiatrisk sjukskötare

Den psykiatriska sjukskötaren hjälper gärna i vården av mentala problem. Hälsovårdaren eller studiepsykologen hänvisar den studerande till den psykiatriska sjukskötaren. Den psykiatriska sjukskötaren hjälper t.ex. då den studerande behöver experthjälp eller psykiskt krisstöd i sin psykiska utveckling eller studieförmåga.