Lukio-opiskelija

Ole aktiivinen ja kerro ryhmänohjaajalle tai aineenopettajalle, jos tarvitset tukea opiskeluun. Kerro opettajalle myös, jos olet aikaisemmissa opinnoissasi tarvinnut ja saanut apua, josta sinulle voisi olla hyötyä lukio-opintojen aikana. Sinulla on oikeus hakea ja saada tukea, milloin tahansa opintojen aikana.