Gymnasiestuderande

Var aktiv och berätta för din grupphandledare eller ämneslärare, om du behöver stöd i studierna. Berätta också för din lärare ifall du under tidigare studier behövt och fått sådan hjälp som du kunde ha nytta av även i gymnasiet. Du har rätt att söka och få stöd när som helst under studierna.