Aineenopettaja

Aineenopettaja ohjaa ja tukee sinua oman aineensa opiskelussa ja opiskelutaitojen kehittämisessä. Opettaja antaa tarvittaessa tukiopetusta ja auttaa sinua, jos tarvitset muuta yksilöllistä tukea opintoihisi.