Ämneslärare

Ämnesläraren handleder och stöder dig i studierna i sitt ämne och även i utvecklingen av studiefärdigheter. Läraren hjälper dig vid behov med stödundervisning och hjälper dig om du behöver annan individuell hjälp i dina studier.