Arvot

Päiväkodin arvot: osallistuus, turvallisuus, lapsilähtöisyys, hyväntahtoisuus, tasavertaisuus, rehellisyys, hyväksyminen, sensitiivisyys, ekologisuus, läsnäolo, kunnioitus,

 

Päiväkotimme arvot, jotka ohjaavat toimintaamme