Terveydenhoitaja

Terveydenhoito Lausteen koululla

 

Terveydenhoitaja Maiju Toivo on koululla tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin, jolloin vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta klo 10.30-11.30.

Terveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse numerosta 044 712 4090. Terveydenhoitajan puhelinaika on kello 10.30-11.30. Jos terveydenhoitaja ei pysty heti vastaamaan, odotathan takaisinsoittoa tai laita tekstiviesti. Koululääkärin vastaanotoista sovitaan aina etukäteen terveydenhoitajan kanssa.

Huom! Oppilaan sairaanhoito, vapaa-ajalla ja harrastuksissa sattuneet tapaturmat sekä akuutit- ja pitkäaikaissairauksien hoito hoidetaan omassa terveyskeskuksessa.

 

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon kanssa. Kouluterveydenhuollossa tehdään oppilaille vuosittain terveystarkastus, jossa seurataan kasvua ja kehitystä sekä ohjataan ja tuetaan koululaisia hyvinvointiin ja elintapoihin liittyvissä asioissa. Kouluterveydenhuolto perustuu terveydenhuoltolakiin (1326/2010) sekä Valtioneuvoston asetukseen (338/2011) ja on oppilaalle maksutonta.

Lapsenne kutsutaan vuosittain terveystarkastukseen, joista 1., 5. ja 8. luokan tarkastukset ovat terveydenhoitajan ja lääkärin yhdessä tekemiä laajoja tarkastuksia, muut terveydenhoitajan tarkastuksia. Huoltajat kutsutaan mukaan laajoihin tarkastuksiin. Yksilöllisen tarpeen mukaan myös muita lisäkäyntejä voidaan sopia. Kouluterveydenhuolto huolehtii oppilaiden rokotuksista ja osallistuu koulun oppilashuoltotyöhön. Terveydenhoitajan avoimelle vastaanotolle (ti, to ja pe klo 10.30-11.30) oppilas voi tulla ilman ajanvarausta kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa, esimerkiksi kasvuun ja kehitykseen, kaverisuhteisiin tai ravitsemukseen, uneen ja liikuntaan liittyen.

Kouluterveydenhuoltoon ei sisälly sairaanhoito. Sairaana ei pidä tulla kouluun. Opettaja lähettää kesken päivää sairastuneen oppilaan kotiin. Pitkäaikaissairauksissa, vapaa-ajalla tapahtuneissa tapaturmissa ja äkillisissä sairastapauksissa ensisijainen hoitopaikka on oma terveysasema. Terveysasemilla hoidetaan esimerkiksi flunssat, korva- ja silmätulehdukset, infektiot sekä ihottumat. Terveysasemien ollessa suljettuna kiireellisissä tapauksissa voi ottaa yhteyttä lasten ja nuorten päivystykseen TYKS Majakkasairaalaan, puh. 02 313 1420, Savitehtaankatu 5, sisäänkäynti 22A.

Lapsenne turvallisuuden kannalta on tärkeää, että opettaja on tietoinen lapsen pitkäaikaissairaudesta ja lääkityksestä, jota lapsi saattaa tarvita koulupäivän aikana. Lääke on aina hyvä olla lapsen mukana koulussa.

Suun terveydenhuollon määräaikaiset terveystarkastukset järjestetään koululaiselle 1., 5. ja 8. luokalla. Kaikissa suun terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa ottakaa yhteyttä suun terveydenhuollon ajanvaraukseen puh. 02-2660644. Jos oppilas on muuttanut Turkuun, huoltajaa pyydetään ottamaan yhteyttä suun terveydenhuollon ajanvaraukseen, jotta saadaan varmistettua oppilaan osallistuminen suun terveystarkastuksiin.

Koulutapaturma on perusopetuksen oppilaalle sattunut tapaturma koulussa, koulumatkalla tai koulun toimintasuunnitelmaan liittyvässä muussa toiminnassa, esimerkiksi leirikoulussa tai retkellä ym.

Tapaturman sattuessa:

· Paikalla ollut opettaja tai muu koulun henkilöstöön kuuluva arvioi tilanteen, antaa ensiavun ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon ja tekee aina tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiölle.

· Akuuttia hoitoa vaativan koulutapaturman ensisijainen hoitopaikka on TYKS Majakkasairaala, lasten ja nuorten päivystys, puh. 02 313 1420, Savitehtaankatu 5, sisäänkäynti 22A.

· Ambulanssikuljetusta tarvitsevat lapset ja nuoret hoidetaan Tyks Akuutissa, T-sairaala, Savitehtaankatu 1.

· Hammastapaturmat hoidetaan suun terveydenhuollon toimipisteissä, ajanvaraus 02 2660 644.

· Halutessaan koulutapaturman hoitoon voi hakeutua myös yksityissektorille, silloin tulee ensin olla yhteydessä LähiTapiolaan 09 4532 316 korvauskäytäntöjen varmistamiseksi.

· Mikäli tapaturma tapahtuu koulumatkalla ja vanhempana saat siitä ensin tiedon, ota yhteyttä aina opettajaan, rehtoriin ja/tai myös tapaturmasta riippuen suoraan TYKS lasten ja nuorten päivystykseen (puh. 02 3131420).

· Hätätapauksissa soita aina 112.

 

 

Lisätietoja:

Turku: Kouluterveydenhuolto

THL: Kouluterveydenhuolto

THL: Tietoa rokotuksista