Terveydenhoitaja

Lausteen koulun terveydenhoitajana aloittaa 7.6.2021 alkaen Anne-Mari Söderdahl. Vastaanotto Lausteen koululla maanantaisin ja torstaisin.

Terveydenhoitajan puhelinnumero on 0406352751 koulupäivinä. Tavoitat terveydenhoitajan myös Wilman kautta.

Terveydenhoitaja voi kirjoittaa sairauslomatodistuksen tarvittaessa.

Kaikille koulun oppilaille tehdään terveystarkastus terveydenhoitajan toimesta vuosittain. Koululääkärin tarkastus on 1. ja 5. luokalla ns. laajennettu tarkastus. Laajennetusta terveystarkastuksesta ilmoitetaan aina kirjallisesti tai puhelimitse, koska huoltajat pyydetään mukaan.

Kouluterveydenhoitaja pyrkii seuraamaan oppilaan terveyttä, kasvua ja kehitystä. Hyvä yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää. Huoltajan tulisikin ilmoittaa kouluterveydenhoitajalle aina oppilaan pitkäaikaissaurauksista – ja lääkityksestä, allergioista ja muista terveyteen liittyvistä riskeistä.

Koulutapaturmat, koulussa ja koulumatkalla sattuneet, hoidetaan pääasiallisesti päivystyksessä. Osoite on: (Yhteis)päivystys, Tyks, T-sairaala Savitehtaankatu 1.

Yksityisillä lääkäriasemilla annettua hoitoa korvataan julkisen taksan  mukaan.

Lue lisää turku.fi sivustolta: Terveydenhuolto koululaisille.