ProKoulu

Lausteen koulu on lähtenyt mukaan ProKoulu (=Positiivisesti Ryhmässä Oppiva Koulu) toimintaan.

ProKoulu on tutkimustietoon perustuva toiminatamalli, jossa kehitetään koulun toimintakulttuuria, opettajien kasvatusosaamista ja kaikkien oppilaiden käyttäytymisen oppimista positiivisesti ohjaamalla ja kannustamalla.

ProKoulun tavoitteena on lisätä myönteistä käyttäytymistä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä koulussa sekä parantaa koulun ilmapiiriä ja samalla tukea oppimista työrauhaa edistämällä.

Lisää tietoa ProKoulun nettisivuilta: http://www.prokoulu.fi/