Järjestyssäännöt

saannot

 

Perusopetuslain mukaan järjestyssääntöjen tarkoituksena on

 • varmistaa opetukseen osallistuvan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
 • huolehtia siitä, että oppilas suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyy asiallisesti

Järjestyssäännöillä edistetään

 • koulun sisäistä järjestystä
 • opiskelun esteetöntä sujumista
 • kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä

Järjestyssäännöt ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu

 • opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan tai muuhun opetukseen tai toimintaan, joka on
  perusopetuslain tai sen nojalla annettujen säädösten nojalla laaditun suunnitelman mukaista.

 

LAUSTEEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana, koulualueella sekä koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa. (POL 29, 35, 36§)

 

 1. Oikeus turvalliseen koulupäivään

Kaikilla kouluyhteisön jäsenillä – oppilailla, opettajilla ja muulla henkilökunnalla – on oikeus saada tehdä omaa työtään turvallisissa olosuhteissa. Ketään ei saa vahingoittaa henkisesti eikä ruumiillisesti. Jokainen saa toimia omana itsenään ja jokaisen tulee kunnioittaa toisen yksilöllisyyttä.

 

 1. Oikeus häiriöttömään työympäristöön

Oppiminen, kasvaminen ja työnteko onnistuu parhaiten ympäristössä, jossa ei ole melua ja häirintää.

 

 1. Hyvä käytös on osa aikuiseksi kasvamista ja aikuisuutta

Hyvä käytös on toisen ihmisen huomionottamista. Se tarkoittaa esim. tervehtimistä ja toisen kuuntelemista. Ystävällisessä ja kohteliaassa ilmapiirissä jokainen tuntee olevansa joukon jäsen.

 

 1. Jokaisella on vastuu yhteisestä omaisuudesta ja koulun siisteydestä, eikä kenelläkään ole oikeus koskea toisen omaisuuteen ilman lupaa.

Jokainen on velvollinen ilmoittamaan, mikäli koulun välineitä tai opetustiloja on turmeltu. Jokaisen kouluyhteisön tulee voida luottaa siihen, ettei hänen omaisuuttaan oteta tai vahingoiteta.

Opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuudellaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan (POL 35 §). Tehtävä suoritetaan välitunnin aikana tai oppituntien jälkeen, jolloin huoltajia tiedotetaan asiasta.

Oppilas on vahingonkorvausvelvollinen, mikäli hän tahallaan tai huolimattomuudesta on tehnyt jotakin, laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän ja näin aiheuttanut vahingon (POL 47A §).

 

 1. Arkipäivän työn sujuminen joustavasti ja turvallisesti edellyttää seuraavien yksittäisten ohjeiden noudattamista:

 

 1. Käyttäydyn asiallisesti ja puhun kohteliaasti.
 2. Olen reilu kaveri. En kiusaa.
 3. Tulen ajoissa kouluun ja oppitunneille.
 4. Annan kaikille työrauhan.
 5. Teen tehtävät huolellisesti ja huolehdin kotitehtävistäni.
 6. Pidän huolta omista ja koulun tavaroista. En koske toisen tavaroihin.
 7. Jätän herkut, purkat ja omat lelut kotiin.
 8. Pidän kännykän ja muut älylaitteet koulupäivän ajan äänettömänä, enkä käytä niitä ilman aikuisen lupaa.
 9. Jätän ulkovaatteet ja jalkineet naulakkoon enkä käytä sisällä päähinettä.
 10. En poistu koulun pihalta koulupäivän aikana ilman lupaa.
 11. Polkupyörät ja potkulaudat säilytetään niille varatuilla paikoilla eikä kulkuneuvoja käytetä koulupäivän aikana. Oleskelu tällä alueella on kielletty.
 12. Päihteet, energiajuomat, teräaseet ja tulentekovälineet ovat kiellettyjä koulun alueella, tilaisuuksissa ja retkillä.
 13. Huolehdin omasta ja toisten turvallisuudesta.
 14. En vahingoita koulun tai toisten omaisuutta. Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon.

Kaikkia yhdessä olemiseen liittyviä sääntöjä ja kieltoja ei voida järjestyssääntöihin kirjata, joten jokaisen tulee osata käyttää tervettä harkintaa, toimia koulun sääntöjen hengessä ja ilmoittaa aikuiselle havaitsemistaan rikkeistä.