Poissaolot

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta (Perusopetuslaki 35§).

Oppilas voi olla koulusta poissa ilman erillistä lupaa vain sairauden vuoksi. Huoltajan on kuitenkin ilmoitettava siitä koululle heti ensimmäisenä poissaolopäivänä klo 10:een mennessä. Ilmoituksen voi tehdä jollakin seuraavista tavoista:

joko omalle luokanopettajalle (kotiin lähetetyssä tiedotteessa sovitulla tavalla): soittamalla, sähköpostitse tai Wilma-viestinä

tai terveydenhoitajalle, puh. 040 176 4178

Viestissä pitää mainita lapsen nimi, luokka ja poissaolon syy (esim. Mikko 3a on sairas).

Hammaslääkärikäyntien osalta riittää, että oppilas näyttää opettajalle mieluiten etukäteen hammaslääkärin ajanvarauskortin.

 

Muihin poissaoloihin huoltajan täytyy anoa lupa kirjallisesti etukäteen.

Rehtori päättää poissaololuvan myöntämisestä enintään lukuvuoden loppuun ja luokanopettaja enintään kolmen päivän ajaksi.

Oppilaan loma-anomus tehdään sähköisesti Wilmassa. Loma-anomusta ei voi tehdä opettajalle pikaviestinä.

Kaavake löytyy huoltajan Wilmassa seuraavasti:

HAKEMUKSET JA PÄÄTÖKSET > TEE UUSI HAKEMUS (pieni linkki sivun oikeassa laidassa)

Valitse anomuksen tyyppi: 1-3 työpäivää tai yli 3 työpäivää.

Kun opettaja / rehtori on käsitellyt anomuksen, päätös näkyy Wilmassa kohdassa hakemukset ja päätökset.

Mikäli oppilaalla on tarvetta lomalle vain pariksi tunniksi, keskustelethan opettajan kanssa tapauskohtaisesti, miten loma-anomuksen kanssa toimitaan.

 

Turun perusasteen koulupoissaoloihin puuttuminen ja koulupudokkuuden ehkäisyn toimintamalli (pdf):

Koulupoissaolojen ja koulupudokkuuden ennaltaehkäisytoimintamalli 2020