Kieliluokkaopetus Vähä-Heikkilän koulussa

Ranskan kieliluokat ovat toimineet Vähä-Heikkilässä vuodesta 1993 lähtien. Ranskan kieltä käytetään opetuskielenä kaikilla muilla oppitunneilla paitsi äidinkielen tunneilla. Koulussa noudatetaan Turun kaupungin virallista opetussuunnitelmaa. Kaikki oppikirjat ovat suomenkielisiä.
CLIL-opetus perustuu havainnollistamiseen, näyttämiseen, toistoon ja konkretisoimiseen.

Kieliluokan opettaja puhuu ranskaa eri luokkatilanteissa. Oppilaat oppivat alusta alkaen normaalit koulupäivän toiminnot ranskaksi. Syntyperäinen ranskalainen opettaja opettaa kieliluokalla 1-2 tuntia viikossa. Kieliluokan oppilaat tutustuvat ranskalaiseen kulttuuriin suomalaisen kulttuurin piirteitä unohtamatta.

Vuonna 2000 Vähä-Heikkilän koulu sai eurooppalaisen laatusertifikaatin eli European Label –erikoismaininnan hyvästä ranskan kielen opetuksesta. Vähä-Heikkilän koulu sai vuonna 2015 Ranskan ulkoministeriön myöntämän laatumerkin Label-FrancÉducation korkeatasoisesta kaksikielisestä opetuksesta.

1-2 -luokilla

Alkuopetuksessa ranskan kieltä opetellaan ymmärtämään ja puhumaan. Painotus on päivittäisissä luokkarutiineissa, lauluissa, loruissa sekä sanojen ja ääntämisen harjoittelussa. Ranskaksi käsiteltävät oppisisällöt ovat oppilaalle jo ennestään tuttuja. Lukeminen ja kirjoittaminen opetetaan suomeksi.

3-6 -luokilla

Kolmannella luokalla alkaa A1-kielen eli ensimmäisen vieraan kielen opiskelu. Tällöin oppilas alkaa siis lukea ja kirjoittaa ranskaa. 3-6-luokilla kielen suullisen tuottamisen osuus kasvaa. Lukemista ja kirjoittamista vahvistetaan. Uutta oppiainesta opetetaan yhä enemmän ranskaksi.

Vähä-Heikkilän koulun 4. ja 5. ranskan kieliluokalla suoritetaan kansainvälisen ranskan kielen DELF-tutkinnon (Diplôme d’Etudes en Langue Française) A1.1. ja A1 tasot.

Ranskankielisen opetuksen perustavoitteita:

  • luoda positiivinen asenne opiskeluun
  • kehittää omaa minäkuvaa ja itsetuntoa
  • kannustaa oppilaan omatoimisuutta
  • rohkaista oppilasta osallistumaan ranskankieliseen keskusteluun
  • tutustuttaa oppilas ranskankieliseen kulttuuriin

Yhteystiedot

Vähä-Heikkilän koulu
Myllymäentie 42, 20810 Turku
Katso sijainti kartalta

Rehtori Taru Pätäri
puh. 050 432 3684
taru.patari@turku.fi

Koulun kotisivut