Turku on kieliluokkaopetuksen uranuurtaja

  • Turulla on pitkät perinteet vieraskielisessä opetuksessa
  • Englanninkielinen opetus on alkanut Turussa vuonna 1990, ranska 1993, saksa 1994 ja venäjä 1994
  • Ruotsin kielikylpy 1992
  • Kieliluokkatoiminta on laajamittaista ja keskushallintojohtoista
  • Kaupungissa toimii useita kaksikielisiä päiväkoteja

Kieliluokkatoiminnan historia

Turun kaupungin koululaitoksessa alkoi vieraskielinen opetus jo vuonna 1990. Toiminta käynnistyi rehtori Hannu Isolaurin ja osastopäällikkö Tapio Alapaattikosken toimesta. Kokeilu tapahtui silloisen Kouluhallituksen virallisena kaksivuotisena kokeiluna. Hankkeen tavoitteena oli kokeilla muun kuin oppilaan oman äidinkielen käyttöä opetuksessa. Puolalan kouluun perustettiin tällöin ensimmäinen englannin kieliluokka.

Hyvien kokemusten ja uuden koululainsäädännön myötä kieliluokkatoiminta sai pian jatkoa, kun ranskan kieliluokat aloittivat toimintansa Vähä-Heikkilän koulussa 1993 ja ruotsin kielikylpyluokka Kerttulin koulussa 1992. Vuonna 1994 aloittivat saksan kieliluokat Puolalan koulussa ja venäjän kieliluokat Teräsrautelan koulussa. Myöhemmin venäjän kieliluokka siirtyi Puolalan kouluun parempien liikenneyhteyksien vuoksi.

Turulla on pitkät perinteet ja vahva kokemus vieraskielisen opetuksen tarjoajana perusopetuksessa. Opettajat ovat kouluttautuneet aktiivisesti ja kieliluokat osallistuvat monipuolisesti kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin ja kansallisiin projekteihin.