Hakeutuminen vieraskieliseen opetukseen (CLIL-opetus)

Vieraskielistä opetusta koskevat hakuohjeet löytyvät koulujen sivuilta tai tiedustelemalla suoraan koulun rehtorilta. Vieraskieliseen opetukseen hakeudutaan samalla tavoin kuin suomenkieliseen perusopetukseen. Oppilaat ilmoittautuvat ensimmäiselle luokalle saman vuoden tammikuussa, jolloin aloittavat koulunkäynnin. Ilmoittautumisesta tiedotetaan vuoden alussa tiedotusvälineissä sekä suoraan koteihin.

Kenelle vieraskielinen opetus on tarkoitettu?

Kaikilta vieraskieliseen opetukseen pyrkiviltä lapsilta edellytetään hyvää, ikätasoa vastaavaa suomen kielen hallintaa. Vieraskieliseen opetukseen alakoulun ensimmäiselle luokalle pyrkiviltä oppilailta ei edellytetä vieraaseen kieleen liittyvää osaamista. Ylemmille luokille pyrittäessä vieraan kielen taidon tulee olla riittävä.
Ulkomailta siirtyvien perheiden lapset voivat myös hakeutua vieraskieliseen opetukseen. Heille opetusmuoto tarjoaa mahdollisuuden jatkaa opintojaan kyseisellä kielellä ja vahvistaa suomen kielen taitojaan.

Lue lisää CLIL-opetuksesta tästä

Katso Turun kielikoulut tästä