Kieliluokilla annettavaa opetusta kutsutaan vieraskieliseksi opetukseksi. Tällöin opetuksessa osa opetuksesta annetaan suomeksi ja osa vieraalla kielellä. Vieraskielinen opetus jatkuu koko perusopetuksen luokkien 1-9 ajan.

Vieraskielisestä opetuksesta voidaan käyttää myös nimityksiä kieliluokka-, kielirikaste-, kielipainotteinen tai kaksikielinen opetus.

Turussa käytettävä menetelmä kieliluokilla on CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Ruotsin kielikylpyopetusta annetaan Turussa Martin koulussa ja se jatkuu Luostarivuoren yläkoulussa. Opetus perustuu varhaiseen, täydelliseen kielikylpymenetelmään.

Lue lisää CLIL- menetelmästä