Språkklasserna i Åbo

Välkommen att bekanta er med den språkklassundervisning som Åbo Stad erbjuder.

Undervisning på främmande språk erbjuds inom stadens skolväsende på tyska, ryska, franska och engelska. Därutöver erbjuds även svenskt språkbad. Undervisningen ges genom hela grundskolan i flera skolor runt omkring stan.

Språkklassverksamheten i Åbo startade redan 1990. Även sett ur nationellt, till och med europeiskt, perspektiv är programmet synnerligen mångsidigt, omfattande många språk.

Hjärtligt välkommen att studera till ett flerspråkigt och internationellt Åbo

Språkskolorna i Åbo, Nådendal och Reso