Luostarivuoren koulussa toimivat ruotsin kielikylpyluokat 1-9

Kielikylpypolku alkaa Kerttulin päivähoitoyksikössä, jossa toimii kaksi kielikylpyryhmää (5-vuotiaat ja 6-vuotiaat). Ruotsin kielikylpyluokat 1-6 toimivat Luostarivuoren Martin yksikössä ja luokat 7-9 Luostarinkadun yksikössä. Opetus perustuu ns. varhaiseen täydelliseen kielikylpymenetelmään. Kahtena ensimmäisenä kouluvuotena opetus tapahtuu lähes kokonaan ruotsin kielellä. Kolmannelta vuosiluokalta alkaen äidinkielisen, eli suomenkielisen opetuksen määrä kasvaa vähitellen niin. Luokilla 5-9 vähintään 50 % opetuksesta tapahtuu kielikylpykielellä, niin, että prosenttiosuus hoituu viiden vuoden keskiarvona.

Toinen menetelmän oleellinen piirre on, että jokainen opettaja käyttää vain yhtä kieltä. Suomenkielistä opetusta antaa joku muu kuin ruotsinkieliseen opetukseen profiloitunut opettaja. Kielikylvyn tavoite on toiminnallinen kaksikielisyys.

Luostarivuoren koulu – Ruotsin kielikylpy yläkoulussa

”Kylpeminen” antaa erinomaisen kielellisen valmiuden oppilaalle; päiväkodin, alakoulun ja yläkoulun käy-tyään tavoite on hyvä toiminnallinen kaksikielisyys. Kielikylpyluokille ei haeta koulumenestyksen perusteella tai testien kautta, vaan lapsi aloittaa päiväkodin kielikylpyryhmässä ja hän voi jatkaa ”kielikylpyuraansa” aina 9. luokalle asti. Pääosa lapsista tulee täysin suomenkielisistä perheistä. Luokkia on joissakin tilanteissa mahdollista täydentää myöhemmin, jolloin asiasta sovitaan sopimalla haastattelusta ja mahdollisesta testistä koulun kanssa.

Yhteystiedot

Kielikylpy luokat 7-9
Luostarivuoren koulu, Luostarivuoren yksikkö
Luostarinkatu 13, 20700 Turku
Katso sijainti kartalta

Rehtori Henri Littunen
puh. 040 186 1144
henri.littunen @ turku.fi

Luostarivuoren yksikön kotisivut

Turun Kielikylpyvanhemmat