Lapsen oikeuksien viikko

Lapsen oikeuksien viikolla (19.-23.11.) Karhut…

…tutustuivat lapsen oikeuksiin lapsen oikeuksien viltti -harjoituksella. Viltille on koottu lapsen oikeuksia kuvaavia esineitä. Ruoka kuvastaa lapsen oikeutta terveelliseen ravintoon, vesipullo oikeutta puhtaaseen veteen, lääkärileikkitarvikkeet oikeutta terveyteen ja terveydenhoitoon, peli ja kirjaimet oikeutta oppimiseen, palikat oikeutta leikkiin ja vapaa-aikaan, lehti oikeutta saada lapsen tasoista tietoa, passi oikeutta nimeen ja kansalaisuuteen, puhekupla oikeutta mielipiteeseen ja kuulluksi tulemiseen sekä koti/perhe oikeutta kotiin ja perheeseen, jossa on hyvä olla (keskustelimme myös erilaisista perheistä). Esineiden tutkimisen jälkeen leikimme Kim-leikkiä, jossa yksi oikeus otettiin pois. Pohdimme leikin avulla, mihin lapsi tarvitsee kyseistä oikeutta ja mitä tapahtuisi, jos sitä ei olisi.

…katsoivat animaation lapsen osallisuudesta ja kuuntelemisesta: https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko-2018/opetusmateriaalit/animaatio-osallisuudesta/
Karhut harjoittelivat oman mielipiteen kertomista ja perustelua sekä toisten mielipiteiden kuuntelemista mielipidejanalla.

…ja kuuntelivat lepohetkellä Tittamari Marttisen kirjoittamaa ja Timo Kästämän kuvittamaa kirjaa ”Tavallisen kiva päivä” siitä, miten lapsen oikeudet ovat läsnä lasten arjessa.