Koulupoissaolojen ehkäisymalli eri kielillä

Turun perusopetuksessa noudatetaan syksystä 2020 alkaen alla olevaa koulupoissaoloihin puuttumisen ja koulupudokkuuden ennaltaehkäisymallia. Mallia käännätetään eri kielille tarpeen ilmetessä. Eri kieliversiot löytyvät monikulttuurisen opetuksen blogisivustolta. Linkki alla. (Siirtyy monikulttuurisen opetuksen blogisivustolle).

Koulupoissaolojen ehkäisymalli eri kielillä