Tärkeitä päivämääriä

Ennen pedagogisen selvityksen tekoa kannattaa kurkata alta perusteet erityiseen tukeen siirtymiselle.

Perusteet erityiseen tukeen siirtymiselle

Syksyn 2023 aikataulua:

  • 20.9. tilastointipäivänä tehostetun tuen oppilaalla tulee olla lukittu, voimassaoleva oppimissuunnitelma.
  • Ensimmäisen ja seitsemännen luokan oppilaiden kohdalla tehostetun tuen oppimissuunnitelma tulee olla valmis ja lukittu syyslomaan mennessä.
  •  Erityisen tuen oppilailla tulee olla voimassa tilastointipäivänä erityisen tuen päätös. 
  • Hojksit tulisi laatia mahdollisimman pian, mielellään syyslomaan mennessä.

Kevään 2024 aikataulua:

  • Tammikuu: erityisen ja tehostetun tuen 2. ja 6. luokan oppilaiden pedagogiset selvitykset lukittuna 31.1. mennessä Wilmassa

→ asianmukaisesti laadituista ja toimitetuista asiakirjoista erityisen tuen päätökset huhtikuun loppuun mennessä

  • Helmikuu:  tuen tarpeen muuttuessa tehostetusta erityiseen tai erityisestä tehostettuun pedagogiset selvitykset luokkien 1-9 (poislukien 2. sekä 6. luokat) sekä valmo-oppilaiden osalta lukittuna 28.2. mennessä Wilmassa

-> asianmukaisesti laadituista ja toimitetuista asiakirjoista päätökset toukokuun loppuun mennessä

  • JOPO-hakemukset valmiina 30.4. mennessä  (Jopon esittely -diasarja)
  • Oppimissuunnitelmien ja HOJKS:ien seurannat lisätään vähintään kerran lukuvuodessa. (Turun opetussuunnitelma: seurantatietoja kirjataan oppimissuunnitelmaan ja HOJKS:iin vähintään puolen vuoden välein.)